فهرست : دانش و فناوری

0

در دیدار امسال شاعران با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت ا… خامنه ای پیش از اقامه نماز و در گفت و گو با اهالی شعر و ادب، نکته ای را درباره قیام گوهرشاد و اقداماتی که برای زنده نگاه داشتن آن واقعه در حال انجام است، مطرح کردند.

0

رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی گفت: در جریان اجرای قانون توسط دستگاه قضایی و پلیس در برخورد با برخی از این مظاهر فساد شاهد بودیم که برخی به‌جای حمایت از خادمان مردم ماده و قانون مطالبه کرده و پلیس و دستگاه قضایی را زیرسئوال می‌برند.