شهری
موضوعات داغ

طرح های پایتخت نشینان بدون مشورت با مالکین و صاحبان سرمایه حریم رضوی محکوم به شکست است!

در بیانیه هیئت مدیره باشگاه کارآفرینان سازنده حریم رضوی تاکید شده است:

این روزها مطالبی درخصوص طرح ثامن و حال و روز پروژه ها ، کارآفرینان،سرمایه گذاران و نیزجلسات برگزار شده درتهران بدون حضور مالکین و سرمایه گذاران منطقه در خصوص اخذ محوز از مرکز نشینان، برای فروش ۶۰۰ میلیارد اوراق مطرح است.که گفته شد پیش شرط آن ظاهرا توافقاتی به زیان طرح ثامن وپروژه بوده که نگرانی شدید سازندگان حریم رضوی را باعث شده. این در حالی است که همه میدانند هیچ طرحی از جمله طرح دانشگاه تهران اگر بدون مشورتی با مالکین و صاحبان سرمایه باشد درنهایت محکوم به شکست است و تصمیم گیری مسولین استان ،شهرداری و شورا براساس هر طرحی چنانچه حقوق مالکین،سرمایه گذاران وپروژه ها، مطابق با اسناد وقراردادهایی که با شهرداری وسازمان مجری طرح دارندرعایت ننماید،آثار وتبعات حقوقی ومالی فروان بدنبال خواهد داشت که قطعا شهرداری بعنوان دستگاه واگذارکننده و طرف قرار داد باید پاسخگو باشد که یقینا حجم آن از توان شهرداری خارج و طرح ابتر و منطقه بلاتکلیف می ماند ،علیهذا هیئت مدیره باشگاه کارآفرینان سازنده حریم رضوی تصمیم گرفت در این یاداشت به اهم برخی مواردی جهت استحضار مردم و مسئولین عالی کشور و استان اشاره نماید.

صبح مشهد: کارآفرینان و سازندگان حریم رضوی اصلا مخالفتی با رعایت فضای فرهنگی و مذهبی اطراف حرم مطهر ندارند،
در بیانیه هیئت مدیره باشگاه کارآفرینان سازنده حریم رضوی آمده است: کارآفرینان و سازندگان حریم رضوی با اینکه هیچ نقشی در تهیه و تصویب طرح ثامن ازابتدانداشته اند و اگر اشکالی در طرح وجود دارد مسئولیتی در برابر آن ندارند ولی برای همکاری با سازمان ها و افراد دلسوز که نگران فضای فرهنگی منطقه بوده و هستند آمادگی کامل دارند موضع گیری های تاکنون سرمایه گذاران براساس آدرس های اشتباهی ارائه شده به سرمایه گذاران بوده است.

طرف قرار داد مالکین و سازندگان حریم رضوی،هیچ سازمان و وزارتخانه ای بجز سازمان مجری طرح و شهرداری ثامن نبوده و نیست ، اینکه آدرس اشتباهی برای مطالبه حقوق شرعی و قانون به کارآفرینان داده و همزمان بدون مشورت با طرف های قرار داد و صاحبان حق بروند در جلسات نشسته و برای حقوق کارآفرینان تصمیم گیری نمایند کار صحیحی نبوده و تحت هیچ عنوان مورد قبول سرمایه گذاران نیست، لذا چناچه اینگونه جلسات برگزار شده باشد بجز سنگینی بار مسولیت مالی وحقوقی شهرداری و بلاتکلیفی طرح و پروژه ها نتیجه ای دیگرنخواهد داشت .

اعضای باشگاه و کانون کارآفرینان استان از طریق مذاکره و طرح موضوع درجلسات، پیگیر اجرای طرح و مصوباتی هستند که با مسئولین استان برگزار نموده اند، بویژه جلسه مهم کارگروه رفع موانع تولید که در محل استانداری وباحضور استاندار ومقامات عالی دستگاه قضا برگزار گردید. لذا اجرای همه این تعهدات برعهده شهرداری ثامن و سازمان مجری طرح میباشدوتا تحقق کامل آن خواهد بود و اگر شهرداری ثامن و سازمان مجری طرح ««که سهامداران آن وزارتخانه ها ، شهرداری و استان قدس هستند »» تعهدات خود نسبت به سرمایه گذاران را اجرا نکنند و یا با تغییر در اجرای طرح به حقوق مکتسبه سرمایه گذاران خسارت وارد کنند و دراین باره رضایت صاحبان حق وسرمایه را جلب نکنند ، خلاف نظر قاطع مقام معظم رهبری در مورد رعایت حقوق مالکین بوده و باطل است .

سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری ، مسکن و شهرسازی اگر چه طرف قرار داد مستقیم سازندگان حریم رضوی قرار نداشته و ندارد اما حتما اجرای نظر مقام معظم رهبری در خصوص رعایت حقوق شرعی و مکتسبه مالکین و سرمایه گذاران که مصوبات جلسات استانی بویژه کارگروه رفع موانع ، برای رعایت آن تصویب شده است را محترم شمرده و رعایت آن را برخود لازم میدانند ،لذا هر گونه طرحی که به سفارش و توسط فرد ، سازمان ، شرکت ، دانشگاه و.. تهیه شود چنانچه حافظ حقوق شرعی و کسب رضایت مالکین و سرمایه گذاران نباشد ،خلاف نظر مقام معظم رهبری بوده و محکوم به شکست میباشد .

متاسفانه در چند سال گذشته مشخص گردیده سازمان مجری طرح «متولی امام زاده » برخلاف آنچه در جلسات جمعی و فردی به مالکین و سرمایه گذاران عزیز و اعضای این باشگاه برای رفع مشکل پروژه ها قول داده و تعهد نموده چون از قبل « نمد در آب مانده بوده و سنگین شده است » و حل آن اراده قوی میخواهد که بتواند این نمد های سنگین شده را سبک کند وجود نداشته و ندارد کاری انجام نشده ،این موضوع باعث شده بیش از ۹۰ درصد پروژه ها تعهدات شهرداری ثامن و سازمان مجری طرح و همچنان بر زمین مانده است.

متاسفانه رفتار کسانی که باید با اجرای مصوبات مسئولین استان برای رعایت حقوق شرعی کارآفرینان میکرده اند بگونه ای بوده که با ایجاد ترس در بین اعضاء باشگاه تفرقه افکنی ونهایتا بهره برداریهای خاص خود داشته باشند لذا تعداد معدودی از همکاران سازنده حریم رضوی از ترس اینکه با آنها نیز مانند دوستانی که بیانیه ها را در حلسات قرائت کردند و یا پیگیر برگزاری جلسات باشگاه با مسئولین استان بوده اند برخود کنند و یا به این امید که شاید بتوانند نظر طرف قرار داد را جلب تا مانند معدود پروژه ها .. با آنها نیز رفتارشودو بعضی از مشکلات بصورت فردی حل شود ، مجبور شده انفعالی عمل کنند،با این که حتی در مواردی حاضر شده اند تشکل ودیگر سرمایه گذاران که در باشگاه فعال و برای احقاق حقوق جمعی در تلاش بوده و هستند را زیر سوال ببرند .

سازمان مجری نیز از ایجاد انشقاق بین کارآفرینان بود تا بتواند بصورت نا صحیح از آن استفاده کرده و در جلساتی که کارآفرینان حضور ندارند گزارش خلاف واقع به مسئول داده و اعلام کند مشکلات تعداد زیادی از پروژه ها برطرف شده است « البته هیچ وقت حاضر نیستند بگویند مشکلات کدام پروژه ها را بجز مواردی که حاصل جلسات با مسئولین استان بوده است را حل نموده اند »

امیدواریم شهرداری ثامن با تاییدسرمایه گذاران پروژه های که مشکلات شان برطرف گردیده بزرگواری کنند واعلام نمایند چگونه و چه زمانی مشکل پروژه آنها حل شده است ، تا این باشگاه ضمن اعلام به مسئولین ،آن پروژه ها را اعضای مشکل دار خود حذف کند ، یقینا همه سرمایه گذاران سازنده حریم رضوی از حل مشکل حتی یک پروژه خوشحال شده و از سازمان مجری طرح تشکر خواهند نمود ، ««ناگفته نماند شاید مشکلات چند پروژه که از قبل نیز مشخص بود توسط شهرداری ثامن برطرف خواهد شد ،بر اساس مصوبات کسب شده با پیگیری اعضای باشگاه حل شده باشد »» که یقینا تعداد بسیار کمی هستند ، ضمن اینکه تا آنجا که اطلاع وجود داردحتی مشکلات همان تعداد محدود نیز بصورت کامل برطرف نشده است.

متاسفانه گزارشات یک طرفه و معاملات پشت پرده باعث گردیده تلاش های جمعی در تشکل سازندگان برای کمک به اجرای طرح و رسیدن مالکین و کارآفرینان منطقه به حقوق شرعی و قانونی خود با تاخیر مواجه شود البته پیگیری های تشکل باعث گردیده مصوبات قانونی خوبی از جمله در کارگروه رفع موانع کسب گرددو مکاتبات با ارزشی نیز در خصوص تایید حقوق قانونی و شرعی مکتسبه انجام گردد که حتما همچنان که برای کمک به همان تعداد محدود از پروژه ها که اراده برای رفع مشکل آنها وجود داشته مفید واقع شده دیر یازود برای دیگر پروژه ها نیز مفید خواهد بود ،لیکن برای نیل به این مهم نیاز به پیگیری یکصداو همدلانه همه کارآفرینان محترم میباشد.

تلاش مالکین و سازندگان منطقه با امید به همکاری متولیان محترم شهرداری مرکز بویژه شورای محترم اسلامی شهر و حمایت مسئولین استان تا اجرای کامل طرح و تحقق حقوق شرعی و قانونی خود ادامه خواهد داشت و حتما هر طرحی که کسب رضایت و حقوق مالکین و سازندگان را به همراه نداشته باشد چه طرح دانشگاه تهران و چه هر طرحی دیگر، در نهایت محکوم به شکست خواهد بود .

هیئت مدیره باشگاه کارآفرینان سازنده حریم رضوی
دریافت جدیدترین اخبار مشهد و ایران با عضویت در کانال تلگرامی صبح مشهد ( کلیک کنید )

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 9 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن