فهرست : اقتصادی

0

 روزگذشته ساختمان مجلس در بهارستان شاهد تجمع چندین باره سهامداران پدیده و پردیسبان و سپرده گذاران میزان،ثامن الحجج (ع)و موسسات مالی و اعتباری دیگر بود.

0

رستم زاده -روز گذشته و برای چندمین بار در ۲۲ماه گذشته تعدادی از سپرده گذاران تعاونی اعتبار بدر توس جلوی ساختمان سرپرستی موسسه مالی اعتباری کاسپین تجمع کردند و خواستار پاسخ گویی مسئولان این موسسه درباره علل بی توجهی به مطالبات و پرداخت نشدن سپرده هایشان در موسسه تازه مجوز گرفته کاسپین شدند

1 57 58 59 60 61 86