اخبار مهماستانیشهری

تصویب بودجه ۷۵۲۸ میلیارد تومانی سال ۹۷ شهرداری مشهد مقدس

منابع و مصارف عمومی بودجه سال ۹۷ شهرداری مشهد با کاهش ۷ درصدی نسبت به لایحه پیشنهادی شهرداری، مبلغ ۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان تعیین گردید و همچنین اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال آینده با کاهش ۶ درصدی، از رقم پیشنهادی یک هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.

شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به بودجه ۷۵۲۸ میلیارد تومانی سال ۹۷ شهرداری مشهد مقدس با افزایش دو درصدی نسبت به پیشنهاد شهرداری رای مثبت داد.
به گزارش صبح مشهد، هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با سخنان محمدرضا حیدری، رییس جلسه آغاز شد. نطق پیش از دستور این جلسه نیز به سخنان احمد نوروزی، رییس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها اختصاص داشت.
در ادامه، اولین دستور کار با موضوع ادامه بررسی نظریه کمیسیون مشترک در مورد نحوه محاسبات شهرسازی و درآمد پروژه آرمیتاژ گلشن تعیین تکلیف شد و اعضا به آن رای مثبت دادند.
سپس بررسی دستور کار مهم این جلسه، یعنی بودجه سال ۹۷ شهرداری مشهد آغاز شد. محمدرضا حیدری، رییس شورای اسلامی شهر در این باره گفت: هر چه بحث‌ها در صحن علنی در مورد بودجه پیشنهادی شهرداری کم‌تر باشد نشان‌دهنده آن است که کار بیشتر و دقیق‌تری در کمیسیون تلفیق بر روی این آلبوم بودجه صورت گرفته است.
وی افزود: یک ماه تلاش ویژه‌ای در حال انجام است تا بودجه سال ۹۷ شهرداری مشهد بررسی شود. کمیسیون تلفیق ۱۲ نفر عضو دارد که ۸۰ درصد اعضای شورای شهر در این کمیسیون عضویت دارند. به طور طبیعی نظرات تخصصی در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و کاری شبانه‌روزی صورت گرفته ولی راه برای پیشنهادات هنوز هم باز است.
حیدری گفت: در بخش منابع پیش‌بینی شده شهرداری اغلب بر اساس عملکرد سال‌های گذشته بود که مورد بازبینی قرار گرفت. غیر واقعی بودن پیش‌بینی بودجه پیشنهادی شهرداری از لحاظ منابع مورد نقد کارشناسان بود که اصلاحات در این مورد نیز انجام شد.
۳۶۷۱ نفر ساعت کار در ۱۰۳ جلسه برای بررسی بودجه ۹۷ شهرداری مشهد در شورای شهر
بتول گندمی، رییس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در این باره اظهار کرد: تعداد جلسات کارشناسی، کارگروه‌ها و نشست‌های تخصصی به منظور بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ شهرداری مشهد مقدس، ۶۸ جلسه با ۹۵۷ نفر ساعت کار بوده است.
وی افزود: این آمار در خصوص جلسات کمیسیون‌های تخصصی و ویژه شورا، ۳۵ جلسه با ۲۷۱۴ نفر ساعت کار بوده است. مجموعا ۱۰۳ جلسه با ۳۶۷۱ نفر ساعت کار برای بررسی آلبوم بودجه سال آینده شهرداری مشهد تشکیل شده است.
گندمی خاطرنشان کرد: میانگین زمانی تصویب بودجه سالانه شهرداری در سنوات گذشته، ۲۵ اسفندماه بوده این در حالی است که در سال جاری در روز ۱۴ اسفندماه آلبوم بودجه را به تصویب می‌رسانیم.
رییس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بیان کرد: بودجه شهرداری مشهد مقدس در سال آینده معادل ۷۵ هزار میلیارد ریال به‌جز بودجه سازمان‌ها می‌باشد. در نهایت با بررسی و تصویب بودجه سازمان‌ها در جلسه علنی آینده، رقم کل بودجه شهرداری مشهد مقدس در سال ۹۷ به ۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
گندمی تاکید کرد: لازم است بودجه هر منطقه از شهرداری مشهد به صورت مجزا به همراه پروژه‌های پیش‌بینی شده برای آن منطقه، به ساکنان آن منطقه اطلاع‌رسانی شود تا مردم در جریان امور قرار بگیرند.
وی در مورد اعداد و ارقام بودجه سال ۹۷ شهرداری مشهد مقدس نیز گفت: بودجه سال آینده شهرداری مشهد مجموعا به مبلغ ۷ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان شامل بودجه عمومی و بودجه اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌باشد. همچنین ۵۵۵ میلیارد تومان بودجه مربوط به سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری که در کمیسیون‌های تخصصی به تصویب رسیده است، در هفته آینده در کمیسیون تلفیق و صحن علنی شورای شهر بررسی خواهد شد.
بودجه عمومی ۲۹۹۰ میلیارد تومانی شهرداری در سال ۹۷
گندمی ادامه داد: منابع و مصارف عمومی بودجه سال ۹۷ شهرداری مشهد با کاهش ۷ درصدی نسبت به لایحه پیشنهادی شهرداری، مبلغ ۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان تعیین گردید و همچنین اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال آینده با کاهش ۶ درصدی، از رقم پیشنهادی یک هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.
وی از پیش‌بینی ۲ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان درآمد عمومی و کمک دولت در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: ۷۰ میلیارد تومان از منابع بودجه سال ۹۷ شهرداری مشهد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تامین خواهد شد.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: با تصویب کمیسیون تلفیق، در بودجه سال آینده شهرداری مشهد، هزار و ۶۵ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه پیشنهادی از سوی مدیریت شهری، ۱۰ درصد کاهش داشته است. مقرر شد این میزان کاهش از طریق انتقال پروژه‌ها به آلبوم بودجه حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری لحاظ شود.
وی با اشاره به کاهش ۲۵ درصدی اعتبارات ردیف جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامت‌ها گفت: در کمیسیون تلفیق تلاش کردیم درآمدهای ناپایدار را کاهش داده و بخشی از آن را به کدهای درآمدی پایدار اضافه کنیم.
گندمی ادامه داد: اعتبارات مربوط به عوارض پروانه‌های ساختمانی ۸ درصد، اعتبارات مربوط به درآمد حاصل از تغییر کاربری ۴۱ درصد و اعتبارات مربوط به عوارض حذف پارکینگ نیز ۸ درصد کاهش یافته است.
وی گفت: اعتبارات مربوط به ردیف جریمه کمیسیون ماده صد در بودجه سال ۹۷ شهرداری مشهد با افزایش ۴۲ درصدی از مبلغ ۹۵ میلیارد تومان به ۱۳۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر در مورد بودجه حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز اظهار کرد: منابع بودجه حوزه اقتصادی با افزایش ۹ درصدی نسبت به رقم پیشنهادی لایحه بودجه، از ۴ هزار و ۱۴۹ میلیارد تومان به ۴ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان افزایش یافت.
افزایش درآمدهای پایدار به ۲۶ درصد
وی ادامه داد: با تصویب کمیسیون تلفیق، مقرر شد با توجه به سیاست توسعه پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل الگوی درآمد هزینه مبلغ ۱۳۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به سرجمع پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای حوزه اقتصادی اضافه شود.
گندمی خاطرنشان کرد: در بودجه پیشنهادی شهرداری، ۱۷ درصد درآمدهای پایدار لحاظ شده بود و بقیه درآمدها ناپایدار بود که با تغییرات انجام شده میزان درآمدهای پایدار به ۲۶ درصد افزایش یافت و میزان درآمدهای ناپادار را نیز به ۷۴ درصد کاهش دادیم.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 2 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن