فهرست : دانش و فناوری

0

امام‌جمعه موقت تهران گفت: از واجباتی که نظام باید در خصوص علم پزشکی تعیین کند این است که طبیب بدون دریافت پول بیمار را درمان کند و سپس هزینه آن از بیت‌المال پرداخته شود.

0

اولین نشست هم اندیشی مدیران و اصحاب رسانه‌خراسان رضوی با مدیر کل روابط عمومی آستان قدس رضوی با هدف ایجاد انسجام و وحدت رویه در میان اصحاب رسانه و ارائه راهکار عملی در راستای ارتقاء کمی و کیفی ارتباط رسانه‌ها با مجموعه آستان قدس رضوی برگزارشد.

1 43 44 45