اسلاید شواقتصادی

دردیدار اعضای هیئت مدیره انجمن برگزار کنندگان نمایشگاه های خارجی و رویدادهای تجاری و صادراتی ایران با معاونان وزارتخانه های امورخارجه واقتصاد مطرح شد:

دیپلماسی فعال اقتصادی، نیازمهم کشور در شرایط سخت کنونی است

کد خبر : 43699

تعدادی از اعضای هیات مدیره انجمن برگزار کنندگان نمایشگاه های خارجی و رویدادهای تجاری وصادراتی ایران با هدف هم فکری و آشنایی با برنامه های دو وزارتخانه امورخارجه واقتصاد و دارایی در جهت توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها ، با دکتر صفری ،معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه ودکتر فکری ،معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از کارشناسان حوزه های مرتبط در وزارت امورخارجه دیدار کردند.

به گزارش صبح مشهد، در ابتدای این دیدارنایب رئیس انجمن برگزار کنندگان نمایشگاه های خارجی و رویدادهای تجاری وصادراتی ایران ضمن معرفی انجمن،گزارشی ازاهداف و برنامه های این مجموعه رابرای توسعه بازار صادراتی کالا و محصولات وخدمات جمهوری اسلامی ایران ارائه نمود.

دکتر علیرضا صدرزاده باتاکید بر نیاز کنونی کشور بردیپلماسی فعال اقتصادی،افزود :اولین گام برای آغاز تجارت با یک کشور آشنایی با فضای تجاری و تجار و بازرگانان کشور مقصدو توانمندیهای تولیدی ، کیفیت کالاهای صادراتی و مزیت های رقابتی کالاو خدمات ایران در بازارکشورهای مدنظردر مقایسه با سایر رقبا است. موضوعی که فقط با برگزاری نمایشگاه های تجاری به عنوان مهمترین ابزار بازاریابی محقق میشود .

صدرزاده خاطرنشان کرد: پس ازآغاز بکار دولت جدیدودرراستای هم افزایی و کمک به دولت سیزدهم در جهت توسعه صادرات غیر نفتی ،تعدادی از شرکتهای متولی برگزاری نمایشگاه ها و رویدادهای تجاری که عموما دو تا سه دهه در این زمینه فعالیت داشتند به این نتیجه رسیدند که با تشکیل انجمنی بصورت تخصصی موضوعات مرتبط با توسعه بازار کالاها و محصولات تولیدی ایران در خارج از کشور را که از طریق برگزاری نمایشگاه،همایش و یا هر رویداد تجاری و صادراتی پیگیری نمایندکه خوشبختانه با همکاری نهادهای ذی ربط این مهم صورت گرفت.

وی اضافه کرد:در حال حاضر انجمن برگزار کنندگان نمایشگاه های خارجی و رویدادهای تجاری و صادراتی ایران با اعضای فعالی که دارد بخش عمده ای از رویدادهای تجاری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشوررابرنامه ریزی و اجرا میکند.

صدرزاده با اشاره به اینکه اعضای انجمن در ۴ قاره دنیا دارای نمایندگی و دفاتر فعال هستند که این ظرفیت تولید کنندگان ایرانی را حداقل در ۳۶ کشور پشتیبانی میکند، افزود:در شرایط تحریم ظالمانه استکبارجهانی برعلیه میهن عزیزمان اعضای انجمن همانندسربازان خط مقدم جبهه اقتصادی درخارج از مرزهای سیاسی کشورتحولات اقتصادی و بازار را رصد کرده و به محض حصول شرایط لازم جهت توسعه بازار کالا و محصولات ایران موضوع را به سازمان توسعه تجارت انتقال داده و پس از اخذ مجوز سازمان مذکور نسبت به برگزاری رویدادهای تجاری در کشور مقصد اقدام می نمایند .

در ادامه دکتر آدینه ،عضو هیات مدیره انجمن به رویکرد علمی انجمن و طراحی نقشه راه توسعه صادرات کشور در بازارهای منطقه اشاره کرد و گفت:در این راستا با کمک نخبگان درصدد شناسایی بازارهای جدید صادراتی برای کشور وهمچنین گسترش حضور در بازارهای فعلی هستیم.

وی افزود: خوشبختانه آقای دکتر صفری هم تجارب فراوان درکشورهای مختلف دارند و هم برای توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها با هدف و برنامه دولت محترم پیش می روند. توجه و عنایت ویژه به موضوع نمایشگاه در همین برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران خودش را نشان داد. دستور دکتر صفری در حمایت و پشتیبانی از این نمایشگاه نشانه ای ارزشمند از برنامه های ایشان تلقی می گردد.

آدینه اضافه کرد:انجمن نیازمند حمایت سیاسی و برون مرزی از برگزارکنندگان عضواین مجموعه است که با مجوزهای قانونی در سایر کشورها فعالیت می نمایندو در عین حال علاقمند هستیم که در برنامه های مرتبط با موضوع فعالیت انجمن که توسط وزارت امورخارجه برنامه ریزی و اجرا می گردد مشارکت نمائیم.

معتمدی کیا،دیگر عضو هیات مدیره انجمن نیز خاطرنشان کرد: تمرکز و ایجاد هم افزایی در فعالیت شرکتهای سازمان در رویدادهای تجاری ایران در خارج از کشور قطعاً موثر بوده و در آینده نزدیک اثر این هم افزایی در تراز تجاری کشور با دنیای خارج نمود عینی خواهد یافت.

دکتر خانزاده دیگر عضو هیات مدیره نیز گفت:اعضای انجمن به دلیل تعلق به بخش خصوصی دارای ظرفیت های فراوانی بوده به نحویکه این قابلیت رادارند که رویدادهای تجاری ایران در خارج از کشور را حتی در برخی ازکشور هایی که روابط سیاسی صمیمانه تری با جمهوری اسلامی ایران نیستندهم برنامه ریزی و اجرا نمایند و از این رهگذر ضمن حفظ سهم بازار ایران در این کشور ها در رقابت با سایر فعالان بازار مذکور سهم کشور را نیز توسعه دهند .

در ادامه این نشست،دکتر صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن تبریک تشکیل انجمن تخصصی برگزاری نمایشگاههای خارجی و رویدادهای تجاری و صادراتی ، ضمن تاکیدبرضرورت طی مراحل قانونی نمایشگاه های خارجی در داخل کشور و اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشوروسفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران خودرا موظف به همکاری و همراهی با برگزار کنندگان و مشارکت کنندگان در این نمایشگاهها و رویدادها می دانند ،لذا پیشنهاد می شودحتما جلسات سیاست گذاری و برنامه ریزی را با دکتر پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران داشته باشید تا بتوان با اجرای رویداد های کیفی شاهد نقش موثر این رویدادها بر ترازتجاری کشوربود چراکه در شرایط فعلی کشور، کمک به توسعه صادرات و رونق اقتصادی، یکی ازاهداف اصلی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه می باشد .

وی افزود: در این خصوص کشورهای همسایه از اولویت خاصی برخوردار بوده و بایستی توسعه رویدادهای تجاری دراین کشور هاازاولویت های انجمن و اعضا آن باشد . موضوع بعدی استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده که آن نیز باید در دستور کار قرار گیرد . از موضوعات مهم دیگر نیز حضور و معرفی فناوریهای نوین کشور و استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان ایرانی در رویدادهای تجاری خارج از کشور می باشد.

وی اضافه کرد: برخی مهمانان خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از آشنایی به این ظرفیت ها شگفت زده شده و به تحسین دست آوردهای علمی جوانان نخبه ایران می پردازند لذا وظیفه انجمن شما در این بخش سنگین تر بوده و بایستی در خصوص معرفی این توانمندیها به سایر کشور ها تلاش مضاعفی داشته باشند .

در ادامه جلسه دکتر فکری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران نیز از تشکیل انجمن و تشریک مساعی شرکتهای فعال در بازارهای خارجی استقبال نموده و اظهار داشت: در شرایط فعلی ،برگزاری رویدادهای تجاری با هدف آشنایی سرمایه گذاران خارجی با مزیت ها و ظرفیت های اقتصادی کشور از اولویت بالایی برخوردار است تابتوان ازاین طریق سرمایه گذاری خارجی و تولید را در کشور توسعه داد.

وی افزود:تاسیس و سرمایه گذاری شهرک های صنعتی در نوار مرزی با هدف تولید کالاهای مورد نیاز همسایگان و رفع نیاز کشورهای همسایه ایده مناسبی برای توسعه سرمایه گذاری خارجی بخصوص همسایگان در کشور است که می طلبد با برگزاری رویدادهای تجاری مناسب معرفی شده و از این طریق حجم سرمایگذاری خارجی در کشور توسعه یابد.

در این نشست کارشناسان حاضر نیز نقطه نظرات کارشناسی خود را در مورد ساماندهی نمایشگاههای خارج از کشور و هماهنگی با نهادهای مرتبط و ایجاد یک خط منسجم برای موفقیت بیشتر بیان کردند.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × سه =

دکمه بازگشت به بالا
بستن