اسلاید شواقتصادی

رئیس کمیسیون تجارت خارجی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد:

وحدت در فرماندهی اقتصاد کشور رمز موفقیت دولت فراجناحی سیزدهم خواهد بود

کد خبر : 41836

کتاب ۱۰۰ چالش پیش روی اقتصاد ایران می تواند سندی باشد راهگشا برای دولت مردمی سیزدهم که اگر تمام موراد آن به دقت بررسی و فصل الخطالب کابینه دولت و وزرا قرار بگیرد، امید به راهگشایی از اقتصاد مفلوج امروز ایران و ایجاد تعامل سازنده با کشورهای دنیا طبق تدابیر مقام معظم رهبری خواهیم داشت.

مصاحبه: سید محمد محمدی

اقتصاد نیاز به فرماده دارد
رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی گفت، سوء مدیریت و عدم وحدت رویه در فرماندهی اقتصاد کشور حداقل در سه دهه گذشته تبدیل به یک درد مزمن و کهنه ای شده که امروز اثرات خود را در اقتصاد تحریمی کشور به خوبی بروز داده است.

به گزارش صبح مشهد، محمد حسین روشنک با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با مشکلات و مسائل خوزستان که ان را ناشی از ضعف مدیریت دانستند، به خاطره ای از مرحوم هاشمی رفسنجانی هم پرداخت و گفت مرحوم هاشمی بعنوان مثال و برای تاکید مطرح می کرد اگر بتوانیم مدیریت را حتی با ریخت و پاش ناخواسته فعال نگاه داریم بهتر از این است که مدیریت بی حال ،بی اثر، کم فروغ و نابود کننده و مشکل آفرین داشته باشیم .

روشنک گریزی هم به سخنان حسن روحانی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم در موضوع اشکالات موجود مدیریتی کشور زد و ادامه داد: بروکراسی نحس اداری و معضل مذاکرات راه پله ای و آسانسوری در اداره کشور یک معضل شده است ، آیت الله رئیسی در دولت سیزدهم برای رفع این مسئله نیاز به یک نگاه تحول محور دارد که البته کار بسیار سختی است و در واقع انحرافی که در طول ۳۰سال ادامه پیدا کرده، بازگشت از آن حتما همت جهادی و مدیریتی خاصی را می طلبد.

صد چالش اصلی در اقتصاد کشور
اقتصاد
رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی در ادامه با اشاره به تالیف کتابی توسط خود با موضوع ۱۰۰چالش اقتصاد ایران و راهکارهای آن جهت ارائه به دولت آینده، در کلیات تشریح کرد: یکی از چالش های اصلی کشور این است که نتوانسته ایم سرمایه داری فعال و کارآفرین و داشتن درآمد مشروع را در فرهنگ‌ عمومی مباح و لازم بدانیم به این معنی که تکلیف خودمان را با سرمایه داری ، سرمایه گذاری و کارآفرینی و دریافت دستمزد در حد اعلا برای مدیران توانمند را روشن نکرده ایم. اگر یک مدیر شایسته ای در کشور پیدا می شود که می تواند تحول بزرگی ایجاد کند و بخواهیم آن را سالم و پاک نگه داریم باید خدمات وی را به بهترین مبلغ خریداری کنیم چرا ما یک فوتبالیست خوب را با بالاترین قیمت می خریم اما یک مدیر خوب را نه؟ اگر مقام معظم رهبری از حقوق های نجومی انتقاد کردند منظورشان از حقوق های نجومی بی دلیل و نامربوط و رانتی بوده اگر کسی بتواند یک وزارت خانه یا بنگاه اقتصادی را خوب مدیریت کند و سرآمد باشد می‌تواند درآمدی شایسته داشته باشد.

اشاره ای به چند چالش از صد چالش 
روشنک با اشاره به ۱۰چالش از ۱۰۰چالش پیش روی آیت الله رئیسی و راهکار اقتصادی با بر شمردن آن گفت:چالش و اولویت اول دولت سیزدهم، اقتصاد ایران اسلامی است. همچنین عدم اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود فضای کسب و کار، چالش بی پناهی و بی محافظی فعالین و بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران به ویژه در بخش خصوصی در جامعه جمهوری اسلامی .

وی عدم موافقت با پیوستن به FATF با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا و عدم اجرای توافق برجام ، چالش بزرگ دیگر در اقتصاد ایران است که پیش روی دکتر رئیسی قرار دارد ، عدم وجود فضای رقابتی در اقتصاد کشور چالش مهم دیگری است، تقویت و تمرکز بر اقتصاد و بنگاه های بزرگ وارداتی به جای تقویت اقتصادی بومی و محلی کشور،نادیده گرفتن ظرفیت و عدم تقویت بنگاه های کوچک و متوسط و تلاش برای نابودی اینگونه بنگاه ها .

بروکراسی نحس اداری حاکم بر کشور 

رییس کمیسون تحارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد بروکراسی نحس اداری ( حاکمیت مدیران و پرسنل ادارات دولتی، سازمان ها و شهرداری ها و … بر بنگاه های اقتصادی به جای قوانین ) از چالش های بزرگ دیگر توسعه اقتصادی و رسیدن به اقتصاد مقاومتی در ایران بوده و هست، ادغام وزارت خانه ها بویژه بازرگانی و صنایع و معادن از تدابیر غلط و چالش اقتصاد در کشور بوده است، تشویق بنگاه های بد حساب و ایجاد خسارت برای بنگاه های خوش حساب از دیگر چالش ها جهت تحقق اقتصاد مقاومتی بوده و هست.

عدم روشن شدن تکلیف کشور با سرمایه داری و سرمایه گذاری 
روشنک تصریح کرد: در بحث سرمایه داری تکلیفمان هنوز روشن نشده است با این حال انتظار داریم سرمایه گذار در داخلی بمانند و سرمایه خود را از کشور خارج نکنند! یا سرمایه گذار خارجی به ایران بیایید ، باید قبول کنیم کسی که سرمایه خوب دارد و کارآفرین و سرمایه گذار خوبی هستند ، حتما ماشین خوب سوار می شود و خانه خوب هم دارد ، پس چرا به بهانه عدالخواهی و…به او حسادت می کنیم و داشتن را مستقیم با رانت و فساد مرتبط می دانیم؟ داشتن با رانت و فساد و دریافت حقوق خوب با حقوق بی دلیل و رانتی متفاوت است و این ها همه چالش های دولت آقای دکتر رئیسی در مدیریتی کشور است.

انحراف و فساد چرا ؟
رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان در پاسخ به سوالی در خصوص انحراف عده ای در داخل جریان های قدرت و تبعات مدیریتی آن افزود: انحراف از کجا سرچشمه می گیرد ؟ وقتی یک نماینده مجلس برای رسیدن به مجلس و یا شورای شهر چندین برابر حقوق ۴ساله خود را هزینه می کند این نشان می دهد مدیریت وی اشتباه و رانتی خواهد بود ، چرا که در آینده چگونه می خواهد این هزینه ها را جبران کند و چه کسی می خواهد برایش جبران کند و انحراف ها از اینجا شکل می گیرد.

اداره کشور فشل است و کارآفرینان و سرمایه گذاران بی پناه هستند 
وی خاطرنشان کرد: کشورهای دیگر در سه روز می توانند یک شرکت ثبت و مجوز کسب و کار بگیرید، اما در پیچ و خم های نحس بورکراسی کشورمان در سه سال هم نمی توانیم مجوز بگیریم. به عنوان مثال در همین منطقه ثامن مشهد طرح های ۱۰ساله ای مصوب و سرمایه داران داخلی و خارجی پولشان را آوردند اما با گذشت ۲۵ سال اجرا طرح هنوز به نیمه نرسیده و سیصد سرمایه گذار بلاتکلیف مانده اند ، تازه عده ای امده اند و می گویند طرح اشتباه بوده است ، حال حتی بفرض قبول کنیم که طرح اشتباه بوده این سوال مطرح میشود به سرمایه گذار و کارآفرین چه ربطی داشته که ۲۵ سال قبل مقامات و مسئولین کشور ضعف مدیریتی داشته اند که این طرح را تصویب کرده اند ، سرمایه گذاری به دعوت و با فرش قرمز مسئولین کشور و استان پولشان را به امید سازندگی و کسب درآمد به این منطقه آورده اند ،اما امروز هیچ سودی که نبرده زیان بزرگی نیز به نسبت سرمایه گذاری در جاهای دیگر متوجه آنها بوده است ، چرا که بین افراد در بالادست که با هم رقابت مدیریتی دارند اختلاف پیش آمده و ضرر آن به چشم سرمایه گذار رفته است متاسفانه هیچ نهاد و جایگاهی نیز حاضر نیست به این بد عهدی ها و سرمایه گذار کشی ها رسیدگی کند. این موضوع کاملا محرز می کند که حمایت از سرمایه گذاری در کشور ما تنها یک شعار بیش نیست ، از این رو در حوزه مدیریت اقتصادی یقین داریم که رئیس جمهورآینده چالش های بسیار بزرگی دارد.

در انتصابات باید به سوابق اقتصادی افراد در دوره ای که از مدیریت دور بوده توجه شود 
روشنک گفت: کسانی که می خواهند وارد عرصه های مدیریتی کشور شوند را باید بدانیم در ۸سال قبل کجا بودند و چه عقبه ای دارند.خیلی از مسئولین ما در دوره مدیریت شان افراد پاکی بوده و خلاف نکرده اند اما وقتی یک دوره از مسئولیت و وزارت دور شدند عقبه ای برای خود ساخته اند که وقتی مجدد به دولت برگشته اند بعضا باعث خلاف های قابل توجهی شده اند ، نمونه های هرچند اندک در مسئولین دولت های هاشمی و خاتمی که بعدا در دولت روحانی بکار گرفته شدند شاهد بودیم ، مدیران دولت دکتر رئیسی باید توانمند باشد و اهل مذاکرات راه پله و آسانسوری نباشد و داشتن دیگران را تحمل کنند و حسود نباشند و صادقانه مدیریت کنند.

در هر کشوری حرف آخر را شخص اول آن کشور بعد از طی مراحل قانونی میزند 
صلاح
دبیر جبهه مردمی مشهد برای همه عنوان کرد: امروز خط ضد انقلاب با بخشی از نیروهای درون نظام به طورآگاهانه قاطی شده و اشتباهی اساسی پیش آمده است، جمعی به کار شورای نگهبان در بحث انتخابات معترض شدند بنظر بنده تا اندازه ای درست نیز بود ، اما فصل الخطاب؛ سخن مقام معظم رهبری است و مصلحت در اختیار ایشان است وقتی رهبری کار شورای نگهبان را تایید کردند ، اما متاسفانه بعضی ها از جمله رئیس دولت های نهم و دهم که اگر حمایت های مقام معظم رهبری و بزرگان نظام نبود خود و دولتش در سال ۸۸ به فنا رفته بودند خود و بعضی از طرفداران دو آتشه اش که ظاهر صلاح نیز هستند و بعضا در دولت های او مسئولیت داشته اند علنی و غیر علنی مقابل نظام و مقام معظم ایستادند ، تازه آنها تنها نبودند همین رفتار را اصلاح طلبان تندرو که میدانستند عملکرد آنها بگونه ای نبوده که در شوراها و ریاست جمهوری با اقبال مردم مواجه شوند در مقابل نظام انجام دادند ، باید بپذیریم آنچه امروز در بعضی از شهرها دیده شده و میشود همراهی منتقدین درون نظام که گفتم با ضد انقلاب است ، بدون انکه توجه کنند ما در یک کشتی به نام جمهوری اسلامی ایران نشسته ایم.

انتقام گرفتن های که به نظام و کشور خسارت وارد می کند
قبول داریم دولت در خوزستان، در مسئله آب و ساخت مسکن بد عمل کرد اما اینکه این انتقاد را با ضد انقلاب و مخالفین نظام به اشتراک بگذاریم تا در آینده فشار روی دولت آیت الله رئیسی بیاوریم و بخواهیم از شکست ها در انتخابات انتقام بگیریم حتی بفرض اینکه شورای نگهبان را مقصر بدانیم انتقام بگیریم این خیانت و ظلم است.

افرادی که منتقد بعضی تصمیمات و رفتار ها در اداره کشور هستند ، نباید با رفتار خود ضد انقلاب را تقویت کنند
رئیس انجمن خیریه ترویج کتاب خوانی و توسعه کتابخانه های استان خراسان رضوی ادامه داد: همانگونه که گفتم متاسفانه این روز ها بعضا شاهدیم افراد درون نظام که قبلا در دولت های هاشمی ، خاتمی ، احمدی نژاد ، روحانی مسئولیت های مختلف داشته اند که البته زیاد نیستند ، خط خود را از ضد انقلاب جدا نکرده اند ،وقتی احمدی نژاد با صدای بلند می گوید در انتخابات شرکت نمی کنم و طرفدارانش را نیز از حضور منع می کند و مشخص است که می خواهد کارشکنی کند چرا علنی یا غیر علنی با او هم صدا می‌شوند . جالب است اصلاح طلبان تند رو نیز که قبلا احمدی نژاد را نالایق و ناشایست و فرصت طلب و نابود کننده کشور میدانستند در جریان انتخابات در مقابله با نظام با او هم صدا شده بودند .

اگر واقعا با دقت برسی شود مشخص خواهد شد بعضی کسانی که علنی و غیر علنی در اعتراضات اخیر کشور شرکت کردند نیز از مدعیان اصلاحاتی تند و اصولگراهای تندرو طرفداران رئیس جمهور اسبق بوده اند.

لذا نتیجه می گیریم نه اصلاح طلبان تند مایل هستند آیت الله رئیسی بتواند کشور را خوب اداره کند نه طرفداران احمدی نژاد.

البته اصلاحاتی های تندرو که با تابلو و چراغ روشن مخالفت می کنند خطر کمتری از کسانی که به طرفداری از احمدی نژاد باقیمانده و تابلو شان خاموش است ، در مقابله با نظام و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و دکتر رئیسی خطر بسیار بیشتری دارند .

بله تابلو ضد انقلاب و منتقدان اصلاح طلب تندرو روشن است ، اما افرادی که تا همین چند سال قبل خود را مرید و تسلیم رهبری اعلام می کردند ، امروز که از قدر دورشان کرده اند با نظام و رهبری مخالفت می کنند و رفتار های دارند که هیچ وقت انتظار نبود بسیار خطرناک هستند .

واقعا این افراد چرا سوال نمی کنند که چرا احمدی نژاد به آیت الله رئیسی رئیس جمهور منتخب تبریک نگفت و موافقت خود را با نظام و دولت اعلام نکرد و مقابله نیز کرد ، بنایراین باید دکتر رئیسی هوشیار باشد که چه افرادی را پای کار دولتش می آورد.

حالا نیز دیر نشده باید طرفداران دو آتشی رئیس دولت نهم و دهم با محکوم کردن رفتار او در برابر انقلاب ، نظام و مقام معظم رهبری تکلیف خود را روشن کنند.

روشنک افزود: جالب است بعضی از افرادی که امروز واقعا با تظاهر خود را طرفدار آقای دکتر رئیسی معرفی می کنند و زمانی از مهره های اصلی احمدی نژاد بودند و بدون اینکه تا حالا رفتار زشت او را در مقابله با نظام و رهبر معظم انقلاب محکوم و خط خود را از او جدا نکرده اند نمی توانند ، باز هم میگویم اینگونه افراد از اصلاح طلبان تند رو حتی ضد انقلاب نیز بیشتر برای نظام خطر دارند ، امید داریم و اطمینان داریم آقای دکتر رئیسی در مورد آنهایی که تکلیف خود را با رفتار احمدی نژاد امروز روشن نمی کنند ، ملاحضه جدی خواهند داشت ،رئیس جمهور حتما خود اطلاعات دارند در شهرهایی که روز های گذشت ناآرامی وجود داشت نقش سه گروه به یک اندازه بود تا نگذارند دولت ایشان به خوبی سازماندهی شود .

دکتر رئیسی بجز نظام ، مدیون و وامدار هیچ جناح و ستاد انتخاباتی نیست

روشنک ، در خصوص ضرورت فراجناحی بودن دولت سیزدهم اظهارداشت: آیت الله رئیسی ستاد نداشت که کسی بتواند سهم خواهی کند بنابراین نباید به کسانی که مدعی ستاد بودند توجهی کند چرا که رای دکتر رئیسی از ستاد نبود بلکه مردم خود به رئیسی رسیده بودند و حامعه قبول کرده بوده تنها کسی که از میان کاندیداها می‌تواند در شرایط فعلی در اداره کشور قدمی بردارد آیت الله رئیسی است. چرا که رقبا او در انتخابات حتی نتوانستند یک نقطه منفی بویژه اقتصادی در زندگی ایشان پیدا کنند و تنها در مورد مدرک تحصیلی ایشان می خواستند انحراف ایجاد کنند که نتوانستند! چرا که شیخ بهایی و بسیاری از بزرگان علم و دانش که نام ایران را بزرگ کرده اند نیز مدرک دانشگاه مورد نظر آنها نداشته در حالی که اتفاقا دکتر رئیسی همان مدرک را نیز دارد .

اینکه چرا بعضی ها به مدارک تحصیلی می بالند و میخواهند سواد را در مدرک خلاصه کنند خود از بی سوادی است 
روشنک بصورت سوالی پرسید مگر سواد را باید تنها در دانشگاه های امروزی پیدا کرد؟ اگر فقط مدرک دانشگاه های مورد نظر رقیب دکتر رئیسی را نشانه سواد بدانیم پس بر همه مراجع بزرگوار ، اساتید حوزه که دانشگاه های امروزی نرفته اند این ایراد بسیار واهی و انحرافی وارد است ، داشتن سواد لازم است اما سواد در مدرک تحصیلی مورد نظر بعضی ها خلاصه نمی‌شود .

تشکیل دولت انقلابی، مردمی و معتدل لازمه عبور از شرایط دشوار کنونی کشور 

رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی یک بار دیگر تاکید کرد: آیت الله رئیسی باید دولت فراجناحی تشکیل دهد. در کشورما بجز جمع کمی از تندرو ها همه فعالین اصلاح طلب، اصولگرایان و معتدل و.. داخل نظام قرار دارند و دلسوز کشور هستند ، اگر جناب دکتر رئیسی از معتدلین جناح های مختلف بهره بگیرند یقینا برای نظام در شرایط دشوار کنونی بسیار مفید خواهد بود .

معتدلین معمولا متمایل به یکی از دو جناح هستند 
روشنک که خود نیز همیشه مشی اعتدالی داشته و دارد گفت همه شاهد بودیم آیت الله هاشمی رفسنجانی همیشه تلاش داشتند رفتار اعتدالی داشتند ، همین امر باعث شده بود گاهی اصولگرایان و گاهی اصلاح طلبان وی را از خود بدانند و زمان دیگر او را دشمن خود ، البته همانگونه که گفته شد در میانه دو جناح سیاسی اصلی داخل نظام ، معتدلین قرار دارند که یک عده ای به سمت اصلاح طلبی نزدیک و عده ای نیز به اصولگران ، لیکن همیشه در حفظ تعادل نقش اساسی داشته و دارند ، اما واقعا افراد تند دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا که معتدلین از نظر آنها مورد قبول نیستند ، همیشه دانسته یا ندانسته به ضد انقلاب و ضد نظام وصل و به آنها کمک کرده و می کنند ، معمولا در اکثر دوران ها نیز همان تندرو ها صحنه گردان بوده و حوادث خطر ناکی ایجاد کرده اند که همه میدانیم ، چالش آیت الله رئیسی واقعا تندروان دو جناح هستند ،لذا کشور و دکتر رئیسی اولا باید از تندروان دور شوند دوما باید آمادگی داشته باشدکه تندرو به دنبال ایجاد تنش خواهند بود .

لزوم داشتن رابطه برادرانه و دوستانه با کشور های همسایه
روشنک در خصوص ارتباطات اقتصادی و دوستانه با کشورهای دنیا بویژه همسایه ها خاطرنشان کرد: امروز هیچ کشوری در دنیا نمی تواند ادعا کند که با اقتصاد منفرد کشورش را اداره می کند ، چرا که امکان ندارد بدون واردات و صادرات کشوری اداره شود .

همانگونه که جنگ خوب نیست اما دفاع واحب است ، تحریم نیز حتما ظالمانه است اما دفاع و تحمل تحریم در برابر تسلیم در برابر آمریکا لازم است 

مسئول بسیج در دوران دفاع مقدس گفت ؛ مثلا جنگ همیشه بد بوده و خواهد بود اما چرا می جنگیم؟ چرا ۸سال جنگیدیم چون بر ای دفاع از سرزمینمان دفاع (جنگ ) لازم بود ، جنگ خوب نیست ، اما دفاع برکاتی داشته است که از جمله حفظ سرزمین بهتر از جانمان و شرفمان و .. الان نیز تحریم خوب نیست اما برکاتی داشته ، چون تحریم بد است که ما نباید تسلیم شویم همانطور که در زمان جنگ تسلیم نشدیم و از کشورمان دفاع کردیم و امروز نیز باید از اقتصاد کشورمان دفاع کنیم.

باید در برابر تحریم ها عاقلانه مقاومت کنیم 
محمد حسین روشنک که در دوران دفاع مقدس دبیری ستاد پشتیبانی جنگ را بعهده داشته افزود: ما موظفیم همچنان که در جنگ جنگیدیم در برابر تحریم ها نیز مقاومت کنیم حتی اگر شهید بدهیم. تحریم بالاترین خسارت را به اقتصاد ایران زده است در دوران احمدی نژاد ۸۰۰میلیارد دلار پول نفتمان بود اما در دولت روحانی به ۳۰۰میلیارد هم نرسید این ۴۰۰میلیارد کمبود که از هزینه جاری اداره کشور کم نشده و آن هزینه ها بجای خود بوده است پس یقینا بصورت کاهش درآمد و افزایش قیمت ها از سفره های مردم کم شده ، پول هایی که از طریق ارزانی کالا می توانست به سر سفره مردم برود وجود نداشته ، در واقع سهم سفره مردم در تحریم ها از بین رفته است. باید صادقانه برای مردم روشن کنیم که تحریم ها چه تاثیری در اقتصاد کشورمان داشته است نباید بگوییم تحریم ها تاثیر نداشته است که اگر بگوییم تحریم ها بی اثر بوده صادقانه نیست ، شاید سوال کنید اگر اینگونه بوده چرا باید جنگ اقتصادی می داشتیم ، بله درست است نباید وارد جنگ اقتصادی می شدم ، اما پاسخ این است مگر ما وارد جنگ اقتصادی شدیم ، آمریکا و غرب از کشور ما خواست یا در برابر خواسته آنها تسلیم شویم یا جنگ نابرابر اقتصادی را بر ما تحمیل می کنند ، حال شما بگویید آیا باید تسلیم خواسته آنها می شدیم یا با تحریم ها می جنگیدیم اکثریت ملت و مقام معظم رهبری مقاومت و عدم تسلیم را انتخاب کردند ،اما واقعا حق نداریم بگوییم تحریم ها اثری نداشته که اگر بگوییم این سوال برای مردم پیش می آید که پس بودجه کشور کجا رفته که سفرهای ما خالی شده ، ما جنگ اقتصادی با امریکا داشتیم و تحریم ها اثر دارد و باید این اثر را تحمل کنیم و حق نداریم قدمی جلوتر از مقام معظم رهبری برداریم که اگر برمی داشتیم حتما امروز تسلیم شده بودیم ، حالا نیز اگر رهبری بگویند مذاکرات انجام شود باید انجام شود و اگر بگویند نه باید مذاکرات را قطع کنیم .

عدم قبول قانون اقتصادیی که همه دنیا آن را قبول کرده اند اشتباه بوده 
روشنک بیان این مطلب که قبول اف ای تی اف برای کشور ما بازم است گفت: در هیچ کجای دنیا بانک ها حاضر نیستند به ایرانیان حاضر حتی ۱۰دلار ، یور و یا هر ارز خارجی دیگر بدهند و یا پول قبول کنند و حساب ایرانیان را بسته و می بندند چرا که می گویند ایران اف ای تی اف را نپذیرفته و تحریم است و ما نمی توانیم مبادله ای داشته باشیم. اف ای تی اف یک قانون بین المللی بانکی است و بد یا خوب تمام کشورها آن را پذیرفته اند و ما نیز باید بپذیریم و تا به امروز نیز عدم قبول این قانون خسارت زیادی به کشور وارد کرده است چرا که اف ای تی اف یعنی جلوگیری از پولشویی، رانت، رشوه گرفتن. ما که میخواهیم شفاف باشیم ، پولشویی نکنیم چرا لحبازی می کنیم واقعا اگر نپذیریم کار خود را بسیار برای دولت دکتر رئیسی سخت کرده ایم.

برعکس آنچه تبلیغ میشود در مزاکرات فرماندهی واحد داشته ایم که باعث عدم تسلیم مقابل آمریکا شده است 

روشنک با بیان این مطلب که مذاکرات تا به امروز زیر نظر مقام معظم رهبری انجام شده از این پس هم باید زیر نظر ایشان صورت بگیرد تصریح کرد: نه ظریف و نه عراقچی هیچکدام تا به امروز بدون نظر مقام معظم رهبری و مشاروانشان مذاکره ای نداشتند و توصیه من به دکتر رئیسی این است که کسی را در دیپلماسی روی کار بیاورد که منم ، منم نکند و تنها سیاست های نظام، کشور و رهبری را در بحث دیپلماسی پیش ببرد. تمام مذاکرات تا به امروز از جانب نظام بوده و از این به بعد هم تنها نظام است که می‌تواند مذاکرات پیش ببرد نه وزارت خارجه یا نه یک شخص.

نیاز جدی به وجود فرماندهی واحد در اقتصادی کشور 

محمد حسین روشنک عضو سرشناس هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ؛ اشاره کرد همانگونه که گفتم ضعف نبود وحدت رویه در فرماندهی اقتصاد کشود حداقل در سه دهه گذشته بیان داشت: یکی از مشکلاتی که در بحث اقتصاد داخلی داریم عدم وحدت رویه است. ما وحدت رویه در دولت های بعد از مرحوم‌ آیت الله هاشمی رفسنجانی و تا حدودی دولت اول خاتمی در سیاست های اقتصادی و فرمانداری اقتصادی نداشتیم. اینکه عده ای در دولت مقابل دیگران در تصمیم گیری بایستند باعث بروز بسیاری از مشکلات می شود. ما در دفاع از کشور موفق هستیم ، به فرماندهی سرباز شهید وطن در منطقه توفیق بسیار داشته ایم ، در سیاست خارجی توانسته ایم با امریکا قدرتمندانه مقابله کنیم، در صنایع دفاعی توانسته ایم به تکنولوژی برسیم ، در صنعت هسته ای به نقطه مثبت رسیدیم چرا که این حوزه ها وحدت فرماندهی داشته است . اما در اقتصاد و سیاست داخلی به توفیق نرسیدیم ، چرا که فرمانده نبود تا حرف آخر ر ا بزند ، بخش خصوصی را در عمل به بازی نگرفته این فقط در شعار گفته ایم کارآفرینان افسران اقتصادی هستند اما در عمل احترام و جایگاه یک سرباز سفر را برای سرمایه گذاران و کارآفرینان ‌و تشکل های آنها قائل نبوده و نیستیم ، ما باید کارگروه یا کمیته ای فراحناحی و فرا قوه ای با مشارکت جدی بخش خصوصی داشته باشیم که اگر تصمیمی اقتصادی گرفته شد کسی حق مقابله نداشته باشد در حال حاضر چون وحدت فرماندهی نداریم هر کسی و هر وزارتخانه ، نهاد و سازمانی برای خود جزیره ای جهت تصمیم گیری اقتصادی ایجاد کرده است.

دبیر جبهه مردمی مشهد برای همه در پایان گفت: دولت سیزدهم بر خلاف تصور عامه یک دست به نظر نمی رسد ضمن اینکه یکدستی در تفکر اصلا خوب نیست چون پیشرفت و توسعه در یکدستی ساکت حاصل نمی‌شود ، بلکه فرماندهی واحد لازم ، خوب و واجب است. باید در دولت و جامعه اندیشه های متفاوت وجود داشته باشد ، اما باید فرماندهی واحد شکل بگیرد و همه ذیل آن برای آبادانی کشورمان خود را موظف و ساعی بدانند. / پایان

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده − 3 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن