زندگی

بعد از قهر با قدیمی‌ترین رفیقم نمی‌توانم با او صمیمی شوم