اقتصادی

استاندار در جمع اصحاب رسانه؛ مقاوم نشدن اقتصاد موجب آسیب پذیری کشور خواهد شد

استاندار خراسان رضوی، تمرکزگرایی، بوروکراسی اداری، عدم انسجام ارکان دولتی و حکومتی، نزاع های سیاسی، اداره کردن کشور با هزینه های هنگفت، کم توجهی به فرهنگ اقتصادی بویژه کارآفرینی و خلق ثروت را از مهمترین موانع رشد اقتصادی دانست.

علیرضا رزم حسینی عصر شنبه در نشست هم اندیشی اصحاب رسانه با استاندار خراسان رضوی در مشهد افزود: داشتن نگاه منفی به مجاهدین اقتصادی با عنوان اشخاص پولدار و زالو صفت، قوانین و مقررات مخل توسعه در ۵۰ دستگاه اجرایی، اختیارات ناکافی مدیران ارشد استانها در مقابل مسئولیت ها و انتظارات سنگین از آنان از دیگر موانع برای رشد اقتصادی کشور هستند.

وی اظهار داشت: برای توسعه استان خراسان رضوی دو مسیر را در پیش گرفتیم که یک مسیر اداره امور جاری استان با بهره گیری از بودجه دولتی و وظایفی است که قانونگذار و دولت بر عهده مسئولان این منطقه گذاشته است اما مسیر دوم، رویکرد جدید برای شدت بخشی به توسعه خراسان رضوی است.

استاندار خراسان رضوی گفت: اهمیت اقتصاد در حدی است که اگر کشور را در حوزه اقتصادی مقاوم نکنیم، آسیب پذیر خواهیم بود، تحریم ها نیز به دلیل همین ضعف های اقتصادی کشور بوده که از سوی دشمنان به ما تحمیل شده است.

وی افزود: اقتصاد نقطه کلیدی تعیین کننده و عامل سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری است، اهمیت اقتصاد از سیاست و فرهنگ بیشتر است، اقتصاد ضعیف، زمینه ساز نفود و سلطه و دخالت دشمنان است، اقتصاد کشور از بیرون و درون دچار چالش شده است.

رزم حسینی اظهار داشت: ساختار اداری کشور آسیب زاست و مواردی باعث شده که این ساختار آسیب زا مانع رشد اقتصادی کشور شود.

وی گفت: هم اکنون بسیاری کارمند در بدنه دولت مشغول کار هستند اما حضور آنان باعث تسهیل شرایط نشده است، همچنین ۸۵ درصد از درآمد کشور صرف هزینه های جاری و ۱۵ درصد صرف امور عمرانی می شود که سهم حوزه عمرانی استان ها کمتر از پنج درصد است.

مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی

استاندار خراسان رضوی افزود: طرح مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی برای رفع موانع یاد شده است که در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب تعریف شده و باعث انسجام ارکان حکومتی از جمله دولتمردان، نمایندگان مجلس، روسای دادگستری، ائمه جمعه و کارآفرینان و سرمایه داران می شود.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران و کارآفرینان کلید توسعه هر منطقه و کشور هستند اظهار داشت: سه ضلع مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی که ارکان حکومتی در آن قرار می گیرند و کارآفرینانی که در میانه مثلث قرار دارند، در واقع یک مدل مرکز پیرامونی است که ارکان حکومت با کارآفرین و حمایت از وی می توانند امنیت پایدار برای هر منطقه بوجود آورند.

استاندار خراسان رضوی گفت: اقتصاد قوام جامعه را به دنبال دارد و مبانی دینی نیز برای رشد اقتصادی به کار می روند، مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی یک مدل مدیریتی برای گرد هم آوردن ارکان حکومت به منظور به راه انداختن نهضتی برای توسعه است.

وی افزود: مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی برای نخستین بار در یکی از محروم ترین نقاط کشور به نام قلعه گنج در استان کرمان اجرا شد و باعث ارتقای شاخص های امنیتی، اشتغالزایی، درآمدزایی و توسعه آن منطقه گردید.

رزم حسینی اظهار داشت: مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی مدلی است که حتی کشورهای دیگر نیز به اثربخش بودن آن اذعان داشته اند بطوریکه کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم با چنین مدلی به توسعه دست یافتند.

وی گفت: در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، استان خراسان رضوی براساس حوزه های انتخابیه به ۱۲ منطقه تقسیم و ۸۴ معین اقتصادی در میانه مثلث به عنوان کارآفرین عهده دار یک منطقه شدند، از این تعداد معین اقتصادی ۹ درصد موسسات دولتی، ۱۱ درصد موسسات غیردولتی و ۸۰ درصد فعالان بخش خصوصی را شامل می شوند که طبق برنامه معین های اقتصادی تا ۱۰۰ مورد افزایش خواهند یافت.

استاندار خراسان رضوی افزود: در این مدت ۷۵۴ تفاهمنامه در مناطق ۱۲ گانه یاد شده با سرمایه گذاران به امضا رسید که ارزش ریالی پروژه های آنان ۹۲۰ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی آنها ۱۷۵ هزار نفر می باشد.

وی اظهار داشت: در طرح مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی ارکان حکومتی شامل دولت، قوه قضائیه و امامان جمعه یک تفاهم نامه را به صورت مشترک امضا کردند که اتفاقی بی نظیر بوده است.

رزم حسینی گفت: ۶ گام مشترک برای وظایف معین های اقتصادی در مناطق ۱۲ گانه ترسیم شده که شامل تهیه الگو و جمع آوری اطلاعات کامل منطقه، ایجاد زیرساختهای نظام سازی فکری مبتنی بر الگوی تهیه شده، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و نظام سازی شکلی، توانمندسازی و فراهم کردن زمینه اجرای الگو، عملیاتی کردن طرح و اجرای پروژه ها در منطقه، نظارت و بررسی بر تمام مراحل اجرا می باشند.

وی افزود: در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی صندوق های خرد ملی در هر منطقه تشکیل شد و تسهیلگران آموزش های لازم را فرا گرفتند، همچنین نهادی با عنوان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در استان تشکیل شد تا فعالیت های معین های اقتصادی را رصد کند.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: طبق نخستین نتایج ارزیابی معین های اقتصادی، سه درصد آنان عملیات اجرایی را آغاز نکرده، ۷۲ درصد در گام اول و دوم از گام های ۶ گانه ترسیم شده برای معین ها هستند و ۲۵ درصد در گام های سوم و چهارم قرار دارند.

وی ساختار نهاد اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی را شامل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با زیرمجموعه سازمان مردم نهاد اقتصاد مقاومتی و دبیرخانه آن ذکر کرد و گفت: سازمان مردم نهاد وظایفی از جمله برنامه ریزی و تحلیل و ارزیابی، اجرایی و پشتیبانی را برعهده دارد.

طرح همیاران آب

رزم حسینی افزود: در حوزه اقتصاد به دنبال توانمندسازی مردم از روستاها هستیم، در ابتدای انقلاب ۷۴ درصد از جمعیت کشور را روستاییان تشکیل می دادند که با وجود تکمیل زیرساختها در همه روستاهای کشور هم اکنون جمعیت روستایی به ۲۶ درصد رسیده است.

وی اظهار داشت: ۸۰ درصد از درآمد استان خراسان رضوی متعلق به ۲۰ درصد از جمعیت آن است که این ۲۰ درصد روستانشین نیستند بلکه مالکان اراضی هستند که روستای خود را ترک کرده و کار کشاورزی را به دیگران سپرده اند.

استاندار خراسان رضوی گفت: محور اصلی طرح مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی روستاست و به دنبال آن هستیم که با اشتغال پایدار در روستاها از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کنیم.

وی افزود: طرح همیاران آب یا طرح جامع منسجم مدیریت آب و خاک برای رفع چالش همیشگی بین دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی برای استفاده بهینه از آب در استان اجرایی شد که ۱۷ پروژه برای آن تعریف شده است و دانشگاه فردوسی مسئولیت نظارت بر اجرای این پروژه ها را برعهده دارد.

رزم حسینی اظهار داشت: باید طرح انتقال آب را در دستور کار قرار دهیم، پیش بینی کرده بودیم، ۷۵۰ میلیون مترمکعب انتقال آب به استان داشته باشیم، انتقال آب در حوزه صنعت فوق العاده اقتصادی است اما در بخشی از حوزه کشاورزی چندان اقتصادی نیست و در حوزه آشامیدنی نیز که وظیفه دولت تامین آن است.

دیگر طرحهای توسعه ای برای خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی با اشاره به طرح خود برای کاهش آسیب های اجتماعی در استان گفت: انسجام بخشی و وحدت فرماندهی برای ساماندهی حاشیه شهر مشهد در دستور کار قرار گرفته است که در این راستا دفتر استانداری در یکی از مناطق حاشیه شهر مستقر شده و ۶۶ دفتر تسهیلگری برای هشت محله با هدفگذاری ۳۰۰ هزار نفر جمعیت برای این منطقه ایجاد شده است.

وی افزود: طرح “از مزرعه تا سفره” با هدف کلی تولید نان سالم در خراسان رضوی در مدت پنج سال طراحی و در دست اجراست و بر این اساس نانوایی های استان رتبه بندی می شوند تا مردم بتوانند نان باکیفیت مطلوب خریداری کنند.

رزم حسینی اظهار داشت: برای بهسازی ۳۶۱ هکتار زمین بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی طرحی تدوین شده که اختلاف نظرهایی بین متولیان اجرای این طرح وجود دارد و در تلاش هستیم این اختلاف نظرها برطرف شود.

وی گفت: طرح “منشور همدلی” برای بهره گیری از همه جناح های سیاسی در استان تدوین شده که در آن مواردی از جمله رعایت تقوای الهی، اعتقاد به ولایت فقیه، احترام به قوانین و تمکین از آن، توجه و تعهد به اصول اخلاقی، تعهد به حفظ آرامش فضای انتخاباتی، تلاش در جهت تحقق مشارکت حداکثری، شفاف سازی مواضع سیاسی و مسائل مالی، ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی و تمکین به نتایج انتخابات مورد تاکید قرار گرفته است.

انتصاب زنان در پست های مدیریتی

استاندار خراسان رضوی افزود: با عنایت به مصوبه دولت مبنی بر حضور بیشتر زنان در پست های مدیریتی و افزایش ۳۰ درصدی آنان دو اقدام اساسی انجام گرفت که نتیجه آن انتصاب یک زن در پست معاونت استانداری و تعدادی دیگر در پست های مدیریتی شامل بخشدار و معاون فرماندار و مدیر کل بود.

وی اظهار داشت: علاوه بر آن بیش از ۲۰۱ بانوی واجد شرایط در ۶۴ اداره کل استان خراسان رضوی برای پست های مدیریتی شامل پایه میانی و ارشد شناسایی شده است.

برخورد قهرآمیز با معترضان ممنوع

رزم حسینی گفت: طی هشت ماه گذشته با هر گروهی از اقشار مردم که به تضییع حقوق خود معترض بوده و در مقابل استانداری تجمع کردند برخورد قهرآمیز صورت نگرفت و با گفت و گو با آنان در پی رفع مشکل برآمدیم.

وی افزود: ما به عنوان شورای تامین، مدافع حقوق مردم در مقابل ناکارآمدی ها هستیم و حق نداریم با کسی که حقش ضایع شده است رفتار قهرآمیز داشته باشیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به برنامه های خود برای توسعه ورزش استان اظهار داشت: استان نمی تواند در همه رشته های ورزشی قهرمان باشد لذا باید رشته هایی که پیشینه تاریخی در استان دارند احصا و برای قهرمان پروری در این رشته ها برنامه ریزی و سرمایه گذاری شود.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی میز گفت و گوی نخبگان در استان گفت: از ظرفیت نخبگان در حوزه مشورتی برای دستگاه های اجرایی بهره خواهیم گرفت.

رزم حسینی احیای کارگروه ملی زیارت و بررسی مشکلات زائران، ایجاد پایانه انرژی در مرز خراسان رضوی با افغانستان، پیگیری فاینانس طرح برقی کردن قطار مشهد – تهران را از دیگر برنامه های خود برشمرد.

وی به رسانه ها توصیه کرد که گفتمان ساز اقدامات خوب در استان باشند، از شخص تبلیغ نکنند بلکه از کار خوب تبلیغ کنند و آن را به گفتمانی در فضای مجازی و در بین خانواده ها تبدیل نمایند.

این نشست که استاندار خراسان رضوی آن را تجربه خوبی ارزیابی کرد با سوالات شفاهی چند نفر از خبرنگاران و همچنین اعتراض برخی که انتخاب خبرنگاران برای پرسش شفاهی را گزینشی و از یک طیف عنوان کردند، به پایان رسید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 1 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن