یادداشت

فرصت هاو تهدید های بلندمرتبه سازی

نویسنده : بهمن نجفی

شورای اسلامی شهرمشهد در جلسه علنی روز گذشته ضوابط تعیین پهنه ها، محورها، کانون ها و ضوابط احداث بنای ابنیه هماهنگ حوزه های ۷ تا ۱۱ طبقه و بیشتر از ۱۲ طبقه تا ۲۸ طبقه را تصویب کرد که به گفته یکی از اعضای شورای اسلامی شهر ضوابط بلند مرتبه سازی در سه سطح میان مرتبه برای ساختمان های ۷ تا ۱۱ طبقه وبلند مرتبه از ۱۱تا ۲۸ طبقه و بلند مرتبه ویژه برای ساختمان های بیش از ۲۸ طبقه تعریف شده است.این در حالی است که پیش از این براساس طرح بلند مرتبه سازی مشاور پارت حداکثر بلند مرتبه سازی در مشهد ۱۰ طبقه بوده است هر چند برخی بلند مرتبه سازی ها بیش از این هم انجام شده است. با این حال موضوع بلند مرتبه سازی یکی از مواردی است که نمی توان آن را به طور کلی رد یا تائید کرد بلکه با رعایت ملاحظات و الزامات مختلف زیست محیطی ،فرهنگی ، اجتماعی و … چه بسا که می تواند ظرفیتی برای توسعه شهرنیز باشدو در غیر این صورت این فرصت به تهدیدی در آینده تبدیل خواهدشد.نباید فراموش کرد که طرح جامع مشهد به عنوان سند بالا دستی توسعه شهر مشهد یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت شهری در توسعه متوازن و ایجاد عدالت ساختاری در شهر است که بیش از یک دهه مراحل تهیه و تصویب آن به طول انجامیده است اکنون آخرین اسناد آن یعنی بخش های مربوط به بلند مرتبه سازی به آن اضافه می شود تا با کمک این سند راهبردی مدیران شهری فرایند توسعه و رشد همگون شهر را فراهم کنند اما در این فرایند تنها نباید به مسائل اقتصادی طرح توجه و به مسائلی مانند محدودیت های زیستی و اکولوژیکی بی توجهی شود و مهم ترین بحث های مرتبط با بلند مرتبه سازی از جمله بحث های اجتماعی و فرهنگی در اولویت های چندم قرار گیرد. چرا که براساس مطالعات بلند مرتبه سازی که ملاک عمل تصمیم شورای شهر درباره بلند مرتبه سازی بوداولین  معیارهای سنجش گرایش ها و پتانسیل های موجود، به منظور هدایت هدفمند تقاضاها به پهنه های مستعداقتصاد است. با وجود این که در مصوبه شورای شهر بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی از این ضوابط بلند مرتبه سازی مستثنی شده است اما هم چنان این نگرانی وجود دارد که برخی دیگر از نقاط شهر به سرنوشت بافت اطراف حرم مطهر دچار شوند چرا که اولویت اصلی برای بلند مرتبه سازی اقتصاد است.  طرح جامع برای کسب درآمد و تامین درآمد های شهرداری ودیگر دستگاه ها تهیه نمی شود بلکه هدف از تهیه آن ،  برنامه ریزی برای تامین نیازهای استقرار جمعیت و برنامه ریزی برای ایفای نقش و ماموریت هایی است که هر سکونتگاهی در قالب نظام سلسله مراتبی اسکان جمعیت دارد و  انتظار کسب درآمد از طرح جامع جایگاهی ندارد  اما آن چه در ضوابط بلند مرتبه سازی و تعریف های انجام شده برای بلند مرتبه سازی می بینیم این تردید را به وجودمی آورد که مبادا برنامه ریزان شهری با کاهش منابع درآمدی گوشه چشمی به این طرح و درآمد های ناشی از آن به خصوص در بخش بلند مرتبه سازی دارند و محدودیت های تعریف شده در طرح جامع را نادیده بگیرند.
اگر چه اعضای شورای اسلامی شهر نقشه ها ی مکان یابی مناطق دارای پتانسیل بلند مرتبه سازی را از مصوبه دیروز حذف کردند امابراساس شنیده ها در این نقشه ها که قرار است بعد ا درقالب طرح های تفصیلی ارائه شود و به تصویب شورا برسد برخی از مناطق بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی از جمله قرار گیری  درمسیر و کریدور باد  برای پتانسیل بلند مرتبه سازی بیش از ۲۸ طبقه پیشنهاد شده است. ما نیز باید مانند شهرهای بسیاری از کشورها،از ظرفیت بلند مرتبه سازی استفاده کنیم.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 17 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن