248 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 34588 میلیارد ریال و اشتغال 6275 نفر

دکمه بازگشت به بالا
بستن