فهرست : پایتخت فرهنگ اسلامی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: مشهد در سال ۲۰۱۷ پایتخت فرهنگ اسلامی است که می‌توان از این فرصت برای توسعه فرهنگ اسلامی استفاده کرد.

اختصاص نیافت بودجه به مشهد در سال ۲۰۱۷ در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه خبر ساز شد. به گزارش پایگاه خبری صبح مشهد ، هرچند انتشار پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه کشور و خبرسازشدن برخی مفاد لایحه بودجه٩۵ قبل از ارائه رسمی آن، زمینه را برای صف‌بندی مخالفان و موافقان از میان نمایندگان خانه ملت از پیش فراهم کرده بود، در‌عین‌حال با ارائه رسمی آن خیلی از ابراز نگرانی‌ها و رایزنی برای مطالبات گنجانده‌نشده، قوت گرفت. در‌این‌میان ورای صد‌ها ماده واحده، تبصره و ردیف‌های اعتباری که هم به‌صورت‌کلی و…

استاندار خراسان رضوی بر لزوم بهره گیری از فرصت مشهد ۲۰۱۷ برای تقویت دیپلماسی فرهنگی و عمومی تاکید کرد.   به گزارش پایگاه خبری صبح مشهد، علی رضا رشیدیان در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی پایتخت فرهنگ اسلامی-مشهد ۲۰۱۷، گفت: عدم برگزاری اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی در مشهد نباید باعث نادیده گرفتن فرصت های موجود در سایر حوزه ها شود. وی با بیان اینکه مشهد دارای ظرفیت های مختلف برای تعمیق روابط خود با کشورهای جهان اسلام است، افزود: پس از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم های…

1 146 147 148