فهرست : پایتخت فرهنگ اسلامی

0

رئیس اداره روابط‌ خارجی شهرداری مشهد گفت: برای اجلاس شهرداران جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ دعوت نامه هایی به شهرداران کشورهای اسلامی ارسالشده که ۱۸ شهردار برای حضور در این اجلاس اعلام آمادگی کردند.

0

استاندارخراسان رضوی گفت: مشهد ۲۰۱۷ فرصت مغتنمی برای ارائه چهره ای مناسب و واقعی از کشور در سطح جهان اسلام و نیز دنیا است و اصحاب رسانه باید در این راستا ایفای نقش موثر تری داشته باشند.

0

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت شورای اسلامی شهر مشهد گفت: مشهد ۲۰۱۷ هدف نیست، فرصتی برای رسیدن به اهداف بلندمدت ۱۴۰۴ و رسیدن به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و ظرفیتی برای نشان دادن جلوه‌های حکومت اسلامی است.

0

مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: در سال ۲۰۱۷ که مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام است، با معرفی هوشمندانه و صحیح ظرفیت ها و توانایی های خود از جمله کالا و خدمات با کیفیت می¬توان افق مناسبی را در مراودات اقتصادی و بازرگانی داشت که بدون شک ره آورد آن رشد اقتصادی استان خراسان رضوی خواهد بود .

0

جانشین شهردار در رویداد مشهد ۲۰۱۷ گفت: اگر چه دولت در استان درصدی از اعتبارات عمرانی موجود خود را به پروژه هایی برای این منظور به دستگاههای دولتی اختصاص داده است ولی شهرداری مشهد تا کنون هیچ بودجه ای را از دولت دریافت نکرده است.

1 123 124 125 126 127 148