اسلاید شواقتصادیستون اصلی

شرکت وابسته به وزارت راه ۱۰۰ تا هزار میلیارد وجوه دریافتی از بافت حرم را به حساب شهرداری واریز نکرده است

نایب رئیس دوم شورای اسلامی شهر مشهد گفت: شرکت وابسته به وزارت راه ۱۰۰ تا هزار میلیارد وجوه دریافتی از بافت حرم را به حساب شهرداری واریز نکرده است.

به گزارش صبح مشهد به نقل از خراسان رضوی، در یکصد و سی امین جلسه علنی شورا بررسی نظریه کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و نظریه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت در خصوص نامه  اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در زمینه فعالیت‌های فرهنگی شهر در دستور کار قرار گرفت.

نخعی راد، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این باره گفت: درخواستی مشارکتی را اداره کل تبلیغات اسلامی ارائه کرده که به کمیسیون ها ارجاع شده است که ۴ محور مورد درخواست آن ها از سوی کمیسیون برنامه و بودجه پذیرفته شده است .

وی افزود: در خواست آن ها حدود ۳ میلیارد تومان بوده که با یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان موافقت شده است.

همچنین آصفی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی نیز نظریه این کمیسیون را قرائت کرد. در نظریه کمیسیون آمده است: با کمک به استقرار ۱۰۰ روحانی در مساجد محوری حاشیه مشهد در قالب تفاهم نامه با اداره کل تبلیغات استان و نظارت معاونت فرهنگی اجتماعی موافقت شد. هزینه استقرار هر روحانی در مساجد محوری حاشیه شهر یک میلیون تومان در ماه است که ۸۰۰ هزار تومان سهم شهرداری و ۲۰۰ هزار تومان سهم اداره تبلیغات خواهد بود.

کمیسیون بررسی دیگر بندهای فعالیت های فرهنگی در حاشیه مشهد را منوط به ارائه برنامه زمانبندی توسط اداره تبلیغات دانسته است.

پس از تصویب کلیات  نخعی راد  گفت: ۴ محور از ۶ محوربرنامه های فرهنگی پیشنهادی اداره تبلیغات  پذیرفته شده و با مبلغ یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان موافقت شده است.برای یک میلیارد تومان وقت شورا را می خواهیم بگیریم و باز دوباره نامه بنویسند و مکاتبه شود. اخلاقی عضو کمیسیون فرهنگی گفت: در سال اول (۹۳) یک میلیارد و دویست میلیون تومان به فعالیت های فرهنگی تخصیص دادیم و ۳۵۰میلیون هزینه کردیم و در سال ۹۴ نیز ۶۰۰ میلیون هزینه کردیم که اگر چه نظارت با معاونت فرهنگی بود ، شهردار نظارت را از معاونت فرهنگی گرفته و به مشاور فرهنگی داده بود ، ناظر معاون سازمان تبلیغات را به جلسه آورد و او گزارشی از فعالیت ها ارائه کرد.

البته مشاور فرهنگی گفت، به من گفته اند به جلسه برای گزارش نرو چرا من باید بیایم گزارش بدهم. امسال مبلغ تقاضا شده حدود ۲میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان است ، ما حدود سه میلیارد را می خواهیم بدون هیچ سابقه ای پرداخت کنیم.  نخعی راد گفت: این مبلغ برای استقرار ۱۰۰ روحانی  در   حاشیه مشهد است. اگر چه ماده واحده نظریه کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت در مجموع یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان برای اجرای برنامه های فرهنگی در حاشیه مشهد بود اما با تصویب پرداخت مشارکتی ۸۰ درصد سهم شهرداری و ۲۰ درصد سهم اداره  تبلیغات اسلامی ،شهرداری  با تصویب شورا مجاز شد با  پرداخت ۸۰۰ میلیون تومان به اجرای برنامه های فرهنگی حاشیه مشهد کمک کند.

در ادامه اخلاقی گفت: مردم ریال ریال به شهرداری پرداخت می کنند البته برای ما عادی شده است چون بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری را دیده ایم. باید به کمیسیون حق بدهیم که بررسی کند ۴۵۰ میلیارد تومان عدد کمی نیست.

وی افزود: چرا نظارت را از معاونت گرفته اند و به مشاور واگذار شده است، مشاور هم یک خط گزارش برای هزینه کرد ۶۰۰ میلیون تومان ارائه نداده است.

صاحبی گفت: این افراد در دبیرخانه ستاد فرهنگی ساماندهی حاشیه مشهد فعالیت می کنند که زیر نظر آیت ا… علم الهدی نماینده ولی فقیه و رئیس ستاد فرهنگی ساماندهی حاشیه مشهد  در استان است و گزارش ها هم به آن جا ارائه و بررسی می شود. نظرات آن ستاد هم تامین شده است و اکنون کاررا متوقف نکنند ، وظیفه کمیسیون فرهنگی هم نظارت است بروند نظارت کنند.
  تخلف مالی مجری قطاع ۳ و ۴ اطراف حرم
همچنین دراین جلسه شورا، بررسی  نظریه کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری و نظریه  کمیسیون امور فنی و عمرانی و طرح ریزی شهری در خصوص طرح جمعی از اعضای شورا در زمینه بازگشت جریمه اخذ شده از قطاع سه و چهار منطقه ثامن به حساب شهرداری در دستور کار قرار گرفت.

سهیلی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بر اساس تفاهم نامه ای بین شهرداری و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران که متعلق به وزارت راه و شهرسازی است، اجرای قطاع ۳ و ۴ بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی به این شرکت واگذار شده  و قراربوده است که درآمد ناشی از تخلفات ساختمانی به حساب شهرداری واریز شود.

وی افزود: پیرو گزارشی که مدیریت حسابرسی به شورا ارائه کرد، این موضوع مطرح شد که جرایم دریافت نشده و پولی هم به حساب شهرداری واریز نشده است و متوجه شدیم مسئله ای عمیق و ریشه دار است و برابر تفاهم نامه منعقد شده ترتیب ها رعایت نشده است. البته این توافق نامه ابعاد دیگری دارد و طرف مقابل تعهداتی داشته که انجام نداده است.

وی تصریح کرد: تخلفاتی در مباحث مالی صورت گرفته است و اشکالات ناظر به شهرداری فعلی نیست؛ بلکه برخی اشکالات متوجه شهردار وقت منطقه است . البته اکنون از زمان شهردار شدن آقای ضمیری پرونده ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می شود. وی همچنین به استفساریه شورای شهر برای شهرداری اشاره کرد.

نخعی راد گفت: در گذشته صدها میلیارد تومان از درآمد شهرداری به حساب شهرداری واریز نشده البته اکنون مسیر درست شده است. وی افزود: مازاد بر پروانه هم  احداث بنا داشته اند وصدها میلیارد تومان درآمد ناشی از مازاد بر پروانه دریافت شده است.

موحدی عضو شورا گفت: هزارمیلیارد تومان تخلف شده است و ما ازکنار آن عبور می کنیم . حدود هزار میلیارد تومان حقوق مردم تضییع شده است. سرویها گفت: باید مبالغی به حساب فی مابین شهرداری واریز می شد که در این خصوص  نشست خبری برگزار خواهد شد. ابتدا کلیات و سپس جزئیات نظریه با تغییراتی به تصویب رسید.

سهیلی در حاشیه جلسه شورا با بیان این که رقم هزار میلیارد تومان دقیق نیست گفت: رقم وجوه واریز نشده به حساب شهرداری بین ۱۰۰ تا هزار میلیارد تومان برآورد می شود. البته رقم دقیق را باید شهردار منطقه اعلام کند.

در ادامه  نامه  فرمانداری مشهد در زمینه اعتراض به مصوبه  شورا درباره ضرورت معرفی متقاضیان احداث بنا پس از صدور پروانه ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی  در دستور کار قرار گرفت و شورا بر مصوبه قبلی تاکید کرد.

در ادامه بررسی نظریه مشترک کمیسیون فنی، عمرانی و طرح‌ریزی شهری و کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت ها و نظریه کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری در خصوص طرح در زمینه اصلاح وضعیت املاک موقوفاتی در دستور کار قرار گرفت.

سرویها اعلام کرد ۸ نفر نامه ای را امضا کرده اند که این از دستور کار خارج شود و مقرر شد نظریه کمیسیون خوانده و سپس برای برگشت و بررسی بیشتر به رای گذاشته شود که پیشنهاد تاخیر یک هفته ای این دستور کار به تصویب رسید.

در ادامه  طرح در زمینه اعمال ۵۰ درصد سهم بهای خدمات عمومی در پروانه‌های مسکونی متقاضیان احداث در بافت فرسوده آبکوه در دستور کار قرار گرفت و پیشنهاد ارائه لایحه ای در این زمینه ظرف یک ماه آینده به تصویب رسید.

دراین جلسه  طرح در زمینه ساختار فرهنگسرای عفاف و حجاب و لایحه در زمینه نظام‌نامه پیشنهادها و لایحه افزایش مهلت بند ۴ مصوبه تسری تسهیلات مجتمع های ساماندهی مشاغل به شرکت‌های تعاونی توانا و فجر، نامه در زمینه آیین‌نامه حمایت و برگزاری همایش، کنفرانس، سمینار علمی و تخصصی به تصویب رسید.
 پاسخ به ادعای حجاریان
همچنین در این جلسه حجت الاسلام محرابی، سرپرست  دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان خراسان‌رضوی، با اشاره به وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی گفت: اتفاقی که در انتخابات ۹۴ خراسان رضوی و مشهد افتاد، سابقه ندارد چون بررسی صلاحیت های سال گذشته را  در سال۸۶ و ۹۰ نداشتیم. این گونه نبوده است  که جایی را کم گذاشته یا از قانون عدول کنیم، بلکه دقیقا قانون را اجرا کردیم.

محرابی تاکید کرد: اگرلوح فشرده جلسه خصوصی ما با سرپرستان شهرستان ها برای بررسی صلاحیت ها پخش و افشا شود، نگرانی نداریم چون دائم می گفتیم که باید قانون اجرا شود.

وی یادآورشد: در این انتخابات اتفاقات قشنگی افتاد، اصلاح طلبان برای سالروز تأسیس شورای نگهبان برای اولین باربه دفتر شورای نگهبان استان آمدند و روز این شورا را تبریک گفتند و اگر چه “حجاریان” ادعای تقلب کرد اما  خود افراد اعلام کردند ما  تخلفاتی را اعلام کردیم که بررسی شد و نتیجه را پذیرفتیم. ما مرتب جلسه داریم که خودشان می گویند اگر چه اتفاقاتی می افتد، اما قبول داریم که شورای نگهبان قانون را به درستی اجرا می کند.

وی گفت: اگر چه برخی سعی کردند برای انتخابات حاشیه درست کنند اما با همکاری گروه های سیاسی قانون را اجرا کردیم . وی تصریح کرد: در انتخابات سال گذشته کار بسیار سنگین بود و ۲٫۵ برابر دیگر انتخابات ثبت نامی داشتیم و زمان هم اضافه نشد؛ از نمایندگان هم درخواست می کنم توجه کنند که با زمان بررسی صلاحیت ها در قانون فعلی، حقوق مردم ضایع می شود.

وی بر دقت رسانه ها در آنچه منتشر می کنند، تاکید کرد و گفت: مواظب باشید شما به طرف سرمایه دارانی که در حق مردم ظلم می کنند، میل پیدا نکنید.
تقدیر از معاون  فرهنگی شهردار
سرویها، نایب رئیس شورای شهر قبل از تجلیل از جلیلی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری به سانسور واقعه گوهرشاد اشاره کرد و گفت: شهرداری به این موضوع که افرادی از مرجعیت و دین دفاع کردند، ورود پیدا کرده و از ۱٫۵ سال قبل بالغ بر ۷۵۰ مصاحبه از بازماندگان واقعه گوهرشاد تهیه کرده است و اگر این اسناد تهیه نمی شد شاید چند سال بعد همین افراد، دیگر در قید حیات نباشند.

در ادامه تقدیرنامه رئیس شورای شهر مشهد از وحید جلیلی معاون فرهنگی شهرداری مشهد قرائت و توسط حجت الاسلام محرابی سرپرست  دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان خراسان‌رضوی به وی تقدیم شد.

وحید جلیلی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری بعد از دریافت تقدیرنامه به جایگاه رفت و با قدردانی از اقدامات گذشتگان در این زمینه به  انتشار کتاب مصاحبه با سران قیام در سال ۵۹ و ۶۰ اشاره کرد و گفت: حرکت دیگری نیز سال ۸۷ انجام شده بود و کتابی به شکل داستان به چاپ رسیده بود.
وی به مصاحبه با ۸۰۰ بازمانده این قیام اشاره کرد.
در حاشیه
سرویها نایب رئیس شورا و رئیس جلسه، درگذشت مرحوم مهندس شهرستانی را در ابتدای جلسه تسلیت گفت و از خدمات وی تقدیر کرد.
مرتضوی شهردار مشهد در زمان بررسی یکی از لوایح گفت:  اخیرا یافته هایی داشته ام که اساسا کمیسیون ماده ۵ هم مرجع تغییر کاربری نیست.
دیمه کار در تذکری گفت: عناوینی مانند دکتر و مهندس برای افرادی به کار می رود که این عناوین را ندارند، رئیس جلسه هم تذکر را وارد دانست.

فیاضی درحاشیه جلسه از عملکرد معاونت حمل و نقل شهرداری اعلام نارضایتی کرد و گفت: با شهردار به دلیل نارضایتی از عملکرد این معاونت مذاکره شده است.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + سیزده =

دکمه بازگشت به بالا
بستن