استانیاسلاید شوستون اصلی

فرصت دفاع از حرم رضوی را غنیمت بشمارید…

کد خبر : 2601

نامه ای خطاب به نخبگان شهر مشهد، برای لبیک به دغدغه های روی زمین مانده رهبر انقلاب در مشهد به همراه تصویر نامه ایشان

امام جمعه محترم مشهر مقدس، جناب حضرت آیت الله علم الهدی
تولیت محترم آستان مقدس رضوی، جناب حضرت حجه الاسلام والمسلمین رئیسی
معاون محترم وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی کشور، جناب آقای دکتر حناچی
استاندار محترم خراسان رضوی، جناب آقای رشیدیان
شهردار محترم مشهد مقدس، جناب آقای مرتضوی
نمایندگان محترم مشهد در مجلس شورای اسلامی )دوره دهم(
اعضای محترم دوره چهارم شورای اسلامی شهر مشهد
نخبگان و دغدغه مندان حوزوی و دانشگاهی مشهد مقدس
رسانه های مکتوب و غیر مکتوب فعال در حوزه مسائل مشهد مقدس
مشهد الرضا، پایتخت معنوی ایران، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و شهری که بالقوه می تواند مهمترین نماد تمدن اسلامی-
ایرانی باشد، در کنار همه فرصتهای عظیمی که در آن نهفته است، سالهاست با چالشها و موانعی دست به گریبان شده که
چهره مشهد آینده را به شدت مبهم و یأس آور جلوه میدهد. اگر چه بسیاری از کلان مسائل مشهد، ویژه این موقعیت
جغرافیایی خاص نیست و چه بسا متأثر از تغییرات کلان در سبک زندگی جامعه مسلمان ایرانی باشد، اما کم نیستند مسائل و
موضوعاتی که بصورت خاص و به طرز معناداری، هویت و آینده این کلان شهر مذهبی را هدف گرفتهاند. روند نگران کننده
تخریب هویت زیارتی، انقلابی و تاریخی مشهد، حاشیه نشینیهای وسیع و پر دامنه در این شهر، رشد معنادار حضور سوداگران
و طمعورزان پول پرست برای تغییر سیرت و صورت معنوی شهر امام هشتم و غفلت از بسیاری از فرصتهای نرمافزاری و
سخت افزاری نهفته در زائرین و مجاورین این شهر، بخشی از مهمترین این چالشهاست و نگرانیها آنجایی جدیتر میشود
که این تجربه تلخ در سایر شهرهای زیارتی و در بافتهای پیرامونی بقاع شیعی همچون قم، شیراز و اخیراً نجف و کربلا در
حال تکرار است و اگر متهم به توهم توطئه و نگاه بدبینانه نشویم، میتوان امتداد تفکر و نقشه وهابیت را در هویتزدایی از
کانونهای معنوی و مقدس شیعی در این بافت ها را ردیابی کرد.
برای اثبات واقعی بودن این تهدیدات، نیازی به ارائه مستندات پژوهشی تفصیلی و ذکر مصادیق متعدد نیست )اگر چه مستندات
مفصلی نیز در شرح این مشکلات تاکنون تولید شده است(. حتی برای شناخت اجمالی مشکل، نیاز به رجوع به نخبگان نیز

وجود ندارد. مشاهدات عینی سادهترین طبقات از مردم نیز میتواند مؤید نادرستی این روند طی شده باشد. یک نمونه مهم،
عینی و تأسف بار از این روندهای غلط، مداخلات صورت گرفته در سیرت و صورت بافت پیرامونی اطراف حرم مطهر رضوی
)اعم از نما و منظر، کاربریها، هویت محلات( است که در جمله مجامع تخصصی و نخبگانی، نمادی شده است از هجوم
سرمایهداری برای تسخیر نزدیکترین خاکریز قرارگاه هویت انقلابی و تاریخی و رمز بقاء ایران اسلامی در مشهد. مصداق مهم
و تأثیرگذاری که بهانه اصلی نگارش این نامه و رسانهای شدن آن نیز شده است.
در فروردین ماه ۶۸۳۱ ، همزمان با حضور نوروزی رهبر انقلاب در مشهد، گزارش های مختلفی از وضعیت مداخلات در بافت
اطراف حرم مطهر و شکایات و نگرانیهای مختلف مردمی و نخبگانی به اطلاع ایشان میرسد. اگر چه پیشتر نیز تذکراتی
در این باب به مسئولان داده شده بود، اما در این مقطع زمانی، دستوراتی جامع و صریح، از طریق استاندار وقت )آقای محمدی
زاده( به شهردار وقت مشهد )آقای بنی هاشمی( و مجموعه های دست اندرکار طرح بافت پیرامونی حرم مطهر ابلاغ میشود
که متأسفانه هیچ گاه بصورت جدی رسانهای نشد تا در دستور کار مطالبه جریانهای نخبگانی و مردمی قرار گیرد. فلذا علیرغم
صراحت ابلاغ چه در آن دوره و چه در دورههای بعدی، به هیچ وجه عملیاتی نگردید.
 اکتفا به حداقل سطح مورد نیاز و تنها در حد ضرورت برای تملک املاک مردم و خرید حق انتفاع موقوفات منطقه،
 رعایت حدود و موازین شرعی و قانونی در تملکها،
 پرهیز از هرگونه تملک صرفاً با هدف تأمین نیازهای مالی شهرداری و یا ایجاد پاساژ و فعالیتهای
تجاری،
 اولویت حمایت از مالکین بومی منطقه در واگذاری طرحهای مصوب،
 پرهیز از هرگونه اقدام با رویکرد انتفاعی و درآمدی که موجب زحمت اهالی شده و خلاف رضایت آنها
باشد،
 و لزوم حفظ و تقویت اعتماد عمومی مردم بعنوان پشتوانههای سازندگی مدیریت شهری،
بخشهای اصلی این ابلاغ رهبری به مدیریت شهری بودند که پس از گذشت بیش از نه سال از آن، مورد بیمهری و
بیتوجهی عجیب متولیان امر قرار گرفته است بویژه در سالهای ابتدایی ابلاغ که فرصت طلایی برای تغییر رویکرد و شیوه
مداخله در این بافت بود و متأسفانه با بی تدبیری مسئولان وقت از دست رفت و صرفاً با آن بهسان مزاحمتی برخورد شد که
سبب تأخیری چند ماهه در روند اجرای عملیات طرح شده بود و لاغیر. تفاوت بین مفاد ابلاغ شده رهبری با آنچه در عمل و
در ادامه رخ داده است آنقدر فاحش و معنادار است که انسان گمان میبرد گویی جریانهایی، دانسته یا ندانسته، بر تحقق
معکوس این منویات اصرار داشتهاند و این خطر بالفعل، برای سایر دغدغههای رهبر انقلاب نیز وجود دارد. چند ماهی است
که در فضاهای نخبگانی، سخن از دغدغه جدی و ابراز تأثر شدید رهبر انقلاب راجع به گزارشات موجود در باب افزایش نرخ
طلاق، اعتیاد، حاشیهنشینی و برخی از مسائل حاد اجتماعی از این دست است و یا پیش از این نیز در باب نرخ رشد جمعیت،

مبارزه با فساد اقتصادی، نفوذ و موارد متعدد دیگر، دغدغههای رسمی و غیر رسمی ایشان در فضاهای نخبگانی مطرح شده
بود، که امید است به سرنوشت مشابهی با نامه سال ۳۱ رهبری دچار نشوند…
با همه این تفاصیل، به نظر میرسد در ماههای گذشته، فرصت تازهای برای تحقق منویات رهبری و نظر نخبگان دغدغهمند
در محدوده این بافت و کانون یگانه و منحصر بفرد، فراهم شده که محصول هم نوایی و دغدغه مشترک تمامی اضلاع مؤثر
در بازآفرینی این بافت است. امام جمعه محترم مشهد، تولیت جدید آستان قدس رضوی، نمایندگان مشهد در مجلس شورای
اسلامی، شهردار و قاطبه اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، استانداری، مدیریت کلان شورای عالی شهرسازی و وزارت راه
و شهرسازی و جمع وسیعی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی مشهد و کشور بر لزوم انجام بازنگری بنیادین فوری و مؤثر در
این طرح، نظر مشترک دارند و این اتفاق میمون و مبارکی است. فارغ از روش و نحوه بازنگری و لزوم نظارت نخبگانی و
عمومی که بایست در روندی شفاف محقق شود، اصل توجه به این فرصت بسیار حیاتی است، زیرا به نظر می رسد این آخرین
مجال است که بخشهای اشغال نشده از خاکریز بافت پیرامونی حرم مطهر تحکیم، تثبیت و یا بازآفرینی شود و به وفاق
نخبگانی و حاکمیتی برای تحقق دغدغههای رهبر حکیم انقلاب در حفظ هویت و کارکرد معنوی این بافت مقدس و زیارتی
منجر شود.
تغییر بنیادین و تحول واقعی در نحوه مدیریت و راهبری این منطقه و تغییر بنیادین در رویکردهای حاکم بر مدیریت بافت
در ابعاد ماهوی و نظری دو بخش مهم این حرکت تحولی به شمار می آیند. تقویت رویکردهایی که به بهبود و تقویت
کانون های علمی و دینی منطقه بینجامد، افزایش سرانه های فرهنگی و علمی با توجه به اشباع کاربری های تجاری-
اقامتی در این منطقه، حفظ و بازیابی مراکز هویتی باقیمانده در بافت، تغییر در برخی از کاربری های اقتصادی صرف به
سمت کاربری های اقتصاد محصولات فرهنگی، تعیین تکلیف فوری منابع جایگزین حذف تراز صفر اقتصادی، افزایش
همجواری زائر و مجاور در منطقه و موارد مشابه دیگری هستند که بعنوان اجزای اصلی این تغییرات بنیادین، باید در اولویت
فعالیتها قرار گرفته شود. به نظر می رسد تشکیل کمیته مشترکی از اشخاص حقیقی )صاحبنظران و نخبگان حوزوی و
دانشگاهی شناخته شده و معتمد( ، دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی موثر در بافت )شهرداری، وزارت راه، آستان قدس،
شورای شهر (و نمایندگان مردم و رهبری در مشهد )نماینده ولی فقیه، نمایندگان مجلس و نماینده استانداری( برای
عملیاتی نمودن این محورها و نجات بخشهای باقی مانده از این منطقه، اولین گام برای آغاز تلاش جدید در دفاع از حریم
حرم رضوی و لبیک به دغدغه های رهبر حکیم انقلاب باشد. انشءاالله
امضا کنندگان:
مجمع مطالبه مردمی مشهد مقدس
حسینیه فرهنگی قرآن و عترت مشهد مقدس
مجمع فعالان حوزه و دانشگاه مشهد مقدس

مجتمع فرهنگی انتشاراتی کتاب پردازان
مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی مشهد
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اندیشکده توسعه منطقه ای خراسان رضوی
تشکل مردمی فتیه
گروه تبلیغی سیدالشهدا
انجمن مستندسازان انقلاب اسلامی خراسان
انجمن اسلامی مسجد سناباد

.. پیوست: تصویر نامه استانداری به شهردار وقت برای ابلاغ دستورات رهبر انقلاب در فروردین ۳۱

 

 

 

۱۲۳۱۲۳۲۳۴

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − 11 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن