فهرست : اجتماعی

0

 معاون وزیر راه و شهرسازی وضعیت کلان‌شهرهایی همچون تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز را از نظر فرسودگی درونی، بحرانی دانست.

1 110 111 112 113 114 138