آرشیو ماهانه : آبان, ۱۳۹۵

0

در حالی که قرار بود با آغاز فعالیت عمرانی و ساختمانی شرکت پدیده اتاق تبادل سهام این شرکت نیز زیر نظر استانداری و با نظارت سازمان بورس راه اندازی شود اما سه هفته پس از این رویداد همچنان تشکیل این اتاق و فراهم شدن زمینه خرید و فروش سهام در ابهام قرار دارد چراکه به تازگی بورس واگذاری نرم افزار مبادله را منوط به پرداخت مبلغ سه میلیارد تومان کرده است. مبلغی که به اذعان استاندار خراسان رضوی نیز زیاد وگران است.

1 2 3 31