آرشیو ماهانه : تیر, ۱۳۹۵

0

کنفرانس منطقه‌ای در مشهد با محوریت جاده ابریشم در ۲۴ الی ۲۶ مهر ماه سال جاری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. اولین اولین جلسه مشترک در خصوص برگزاری کنفرانس منطقه‌ای در مشهد با محوریت جاده ابریشم برگزار شد.

0

شهردار مشهد با بیان اینکه تمام پروژه‌های مشهد ۲۰۱۷ در زمان مقرر خود افتتاح می‌شود، گفت: در حال حاضر اقدامات متنوعی در این خصوص در حال اجراست که می‌توان به اجرای خط ۲ قطارشهری مشهد به عنوان پروژه‌ای که رفت و آمد زائران و مجاوران را تسهیل می‌کند، اشاره کرد.

0

رییس شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر لزوم توجه به پروژه‌های اولویت‌دار در رویداد مشهد ۲۰۱۷ گفت: از یک هزار و ۲۲۰ میلیارد تومانی که برای این منظور در نظر گرفته شده باید پروژه‌های مهم و اولویت‌دار بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

1 2 3 25