فهرست : یادداشت

مشهد نام آشناترین شهرایران است. این دیار پرقدمت افزون بر۱۲۰۰سال است که برتارک ؛ قدیمی ترین تمدن منطقه می درخشد.

1 30 31 32