: کدخبر
12522
: تاریخ
۱۳۹۶/۰۸/۰۱

پیش بینی بارشهای نرمال پاییزی و خوب زمستانی در خراسان رضوی

0

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: میزان بارشها در این استان برای پاییز امسال نرمال و کمتر از نرمال پیش بینی شده اما در زمستان بارندگیهای خوبی در خراسان رضوی رخ خواهد داد.

به گزارش صبح مشهد به نقل از ایرنا، محسن عراقی زاده افزود: نقشه ها و مدلهای هواشناسی میزان بارندگی در ماههای مهر، آبان و آذر امسال را در خراسان رضوی نرمال و کمتر از نرمال پیش بینی کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس پیش بینهای هواشناسان پاییز امسال به جز شمال غرب و غرب کشور برای بقیه نقاط ایران بارندگیها به ویژه در آبان ماه نرمال و بیشتر از نرمال خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: طبق نقشه ها و مدلهای هواشناسی وضعیت بارندگی در این استان و کل کشور برای زمستان آتی به ویژه بهمن ماه خوب و مناسب پیش بینی می شود.
سال زراعی گذشته ۱۸۹ میلیمتر باران در خراسان رضوی بارید که نسبت به دوره آماری بلندمدت ۱۰ درصد و نسبت به سال ماقبل آن ۱۸ درصد کاهش داشت. میانگین سالانه بارندگی در استان خراسان رضوی حدود ۲۱۰ میلیمتر و در کشور ۲۵۰ میلیمتر است.

print
Print Friendly

ارسال نظر