: کدخبر
11493
: تاریخ
۱۳۹۶/۰۵/۰۲

نهادهای فرهنگی از موازی کاری در حوزه زیارت پرهیز کنند

0

با حضور معاون اجرائی رئیس جمهوری، کارگروه ملی زیارت در مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش صبح مشهد، محمد شریعتمداری در این  جلسه تاکید کرد: نهادهای فرهنگی باید هماهنگ با یکدیگر و در راستای کارگروه ملی زیارت فعالیت کرده و از موازی کاری پرهیز کنند.
وی افزود: هر ساله منابع قابل توجهی به سازمان های فرهنگی تزریق می شود که نباید با موازی کاری این منابع هدر رود؛ بلکه به نحو شایسته ای از آن استفاده کرد.
معاون اجرائی رئیس جمهوری ادامه داد: همچنین نباید اعتبارات زیارت بدون هماهنگی با کارگروه ملی زیارت تصویب شود بلکه باید همه نهادهای مرتبط با این کارگروه در استان ها، هماهنگ با یکدیگر فعالیت کنند.
شریعتمداری اظهار داشت: حوزه فعالیت سایر استان ها در کارگروه زیارت نیز باید با دقت بیشتری دیده شود و برنامه ریزی ها و اقدامات در این خصوص با اولویت بندی اجرایی شوند.
وی خاطر نشان کرد: در راهبردهای موجود در منشور زیارت میان پیشنهادات و برنامه‌های عملیاتی گسست وجود دارد؛ نمی‌شود پیشنهادات و راهکارها جدا از هم باشد.
معاون اجرائی رئیس جمهوری بر لزوم استفاده از فرهنگ زیارت در ترویج فرهن گهای مطلوب تاکید و بیان کرد: باید به دنبال راهکارهایی برای استفاده از فرصت مطلوب خرده فرهنگ و جلوگیری از گسترش فرهنگ های غلط بود.

print
Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط1

ارسال نظر

ده − 1 =