: کدخبر
7458
: تاریخ
۱۳۹۵/۰۸/۱۰

نزدیک به یک چهارم خانوارها از ماهواره استفاده می کنند

0
مرکز آمار از دسترسی نزدیک به یک چهارم خانوارهای کشور به ماهواره خبر داد.
روز گذشته مرکز آمار با انتشار گزارشی تحت عنوان «نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» ، آمار استفاده خانوارهای ایرانی از فناوری اطلاعات را اعلام کرد. براساس این گزارش از کل خانوارهای کشور، ۲۴٫۱ میلیون خانوار (۹۹٫۳ درصد) در محل سکونت به تلویزیون دسترسی داشته‌اند. از کل خانوارهای کشور، ۵٫۷ میلیون خانوار (۲۳٫۵ درصد) به خدمات ماهواره‌ای مستقیم به خانه، ۱٫۴ میلیون خانوار (۵٫۷ درصد) به IPTV و ۱۶٫۳ میلیون خانوار (۶۷٫۰ درصد) به تلویزیون دیجیتال زمینی دسترسی دارند.براساس این گزارش از مجموع جمعیت کشور تعداد ۵۶٫۶ میلیون نفر کاربر تلفن همراه هستند. بر این اساس ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور و در بین افراد ۶ ساله و بیشتر ۷۷٫۹ درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۸۰٫۵ درصد و ۷۰٫۸ درصد بوده است.

 

از مجموع جمعیت کشور تعداد ۳۰٫۳ میلیون نفر کاربر رایانه می باشند. از این تعداد ۲۵٫۷ میلیون نفر در نقاط شهری و ۴٫۱ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند.بر این اساس ضریب نفوذ رایانه در کشور و در بین افراد ۶ ساله و بیشتر ۴۱٫۲ درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۴۸٫۳ درصد و ۲۱٫۴ درصد بوده است.بر اساس آمارگیری سال ۱۳۹۴، از مجموع جمعیت کشور، تعداد ۳۲٫۸ میلیون نفر کاربر اینترنت بوده اند که نشان می دهد ۴۱٫۶ درصد جمعیت از اینترنت استفاده کرده اند.

print
Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط

ارسال نظر

هجده − نه =