: کدخبر
2679
: تاریخ
۱۳۹۵/۰۳/۲۲

آزمایش ثابت کرد که ارج بهتر است!

0

امروز وقتی خبر تعطیلی ارج را شنیدم اول یاد قصه شیرین رقابت دو کارخانه ارج و آزمایش افتادم .

زمان کودکی ما وقتی تبلیغات این همه فراگیر نشده بود مدیران ارج جمله جالبی برای تبلیغ کالای خود انتخاب کرده بودند “”آزمایش ثابت کرد که ارج بهتر است “”

و بدبختانه حالا بعد از غریب به هشتاد سال ارج به تاریخ پیوست تا بنویسیم آزمایش ثابت کرد که باید به توان خودمان تکیه کنیم .

آزمایش ثابت کرد که فرجام بدجام برجام امریکایی تحفه ای برای چرخ صنعت و زندگی مردم نداشته است .

آزمایش ثابت کرد که گردش چرخ سانتریفیوژها با گردش چرخ کارخانه ها رابطه عکس ندارد و میتوان با اتکا به اراده مستحکم ایرانی هردو را چرخاند .

ارج یک نمونه نوستالوژیک برای همه نسلهای معاصر است و مثل ارج هر روز چرخ کارخانه ای می ایستد و کارگرانی بیکار میشوند و وزیری که از قضا مسئول این وضع است اوضاع کار خود رافاجعه بار میخواند و دراین میان حسن آقا هنوز هم توصیه میکنند که درفضای پسابرجام از ماه رمضان بهره خوبی ببریم !!

هنیا لکم

print
Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط1

ارسال نظر

2 × پنج =