فهرست : اجتماعی

0

مشهد الرضا (ع) در شب میلاد با سعادت فخر کائنات مولی الموحدین، امیرالمومنین علی علیه السلام در گوشه ای از دل خود، شاهد برگزاری جشنی بزرگ و پرشور بود که در آن مردمانی نیک اندیش و سخاوتمند بر سفره ی جود و کرم امام علی بن موسی الرضا در موسسه خیریه پرتو مهر دور هم گرد آمدند تا با حضورشان نماد و تجلی انسانیت و نوع دوستی باشند و معرفت را به اوج کمال انسانیت برسانند.

بزرگداشت حکیم توس نه تنها تجلیل از یک فرد بزرگ بلکه در واقع گرامی داشت بزرگی و عظمت یک ملت است که در هزاره های گذشته با وجود همه مرارت ها و مصایب تاریخی باقی مانده و خدمات فراوانی به تمدن بشری کرده است ولی متاسفانه انچنان که در خور شان این اسطوره ادبی تاریخ ایران است برگزار نمی شود.

1 124 125 126