فهرست : اجتماعی

0

مدیر عامل شرکت خدمات تفریحی عصر جدید گفت: در حال حاضر فشار زیادی از طریق عوارض شهرداری بر بدنه سازمان تفریحی وجود دارد و اگر مجبور به پرداخت این عوارض به این اندازه شویم به احتمال زیاد سرزمین عجایب تا مهرماه سال جاری تعطیل خواهد شد.

1 124 125 126 127 128 143