فهرست : دانش و فناوری

0

اولین نشست هم اندیشی مدیران و اصحاب رسانه‌خراسان رضوی با مدیر کل روابط عمومی آستان قدس رضوی با هدف ایجاد انسجام و وحدت رویه در میان اصحاب رسانه و ارائه راهکار عملی در راستای ارتقاء کمی و کیفی ارتباط رسانه‌ها با مجموعه آستان قدس رضوی برگزارشد.

1 40 41 42