فهرست : دانش و فناوری

0

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا (ع) گفت: آغاز برنامه های چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) از ۱۴ مرداد ماه در سراسر کشور و گستره بین المللی خواهد بود که ۱۸ درصد از این برنامه ها با رویکرد گفتمان سازی و تولید اثر متعلق به خراسان رضوی است.

0

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با تأکید بر این که آموزش و پرورش به عنوان یک نظام تأثیرگذار باید در راستای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی الگوی مصرف را هدف قرار دهد و آن را تغییر دهد، گفت: هم اکنون ۸ اداره آموزش و پرورش در شهرستان مشهد داریم که چهار اداره آن اضافه است و آن را جمع خواهیم کرد.

0

دبیر اجرایی هفتمین جشنواره فرهنگی – ورزشی جاده ولایت گفت: همزمان با ایام دهه کرامت و در قالب جشنواره بین المللی امام رضا(ع) ۳۰ دونده مسیر جاده ولایت از شلمچه تا مشهد مقدس، به طول هزار و ۹۹۶ کیلومتر را در مدت ۱۶ روز به صورت دوی امدادی – استقامتی طی می کنند.

1 31 32 33 34 35 38