فهرست : اقتصادی

ایجاد مراکز طبیعی- تفریحی برای گذران اوقات فراغت مردم در مشهد یک ضرورت است که موجب نشاط اجتماعی بیشتر و ارتباط سالم بین مردم و افزایش ماندگاری زائر نیز می شود.

امروزه کشورها از مرز تکنولوزی عبور کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که باید از اقتصاد مبتنی بر علم برای رسیدن به اقتصاد مطلوب استفاده کنند که این امر ضرورت توسعه شرکت های دانش بنیان در عرصه های اقتصاد مقاومتی را نشان می دهد.

موضوع اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی موضوعی در هم تنیده است و به دلیل تاکید بر دانش و فناوری نقش موثری در تحولات اقتصادی کشور و در واقع نقش محوری در اقتصاد مقاومتی دارد.

0

وزیر کشور گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تحقق منویات معظم‌له به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده که در این ستاد دستورالعمل‌های لازم تدوین و تقسیم کار لازم صورت گرفته است.