فهرست : اقتصادی

0

رستم زاده -بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت :آن میزان از اموال منقول و غیر منقول گروه شرکت های پدیده که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد باید ظرف مدت ۱۰ روز به این شرکت مسترد شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی از سیاست های آموزش و پرورش گسترش مدارس غیر انتفاعی به شرط عدم لطمه به مسائل فرهنگی، تربیتی و اموزشی است تا با محول کردن ان به بخش خصوصی بخشی از مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش حل شود. 

یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری در سالهای اخیر برای برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی کشور اقتصاد مقاومتی بوده است؛ ایشان برای فراگیر شدن این موضوع در سطح ملی، برتبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی در محیط های صنعتی، علمی وآموزش تاکید داشتند.

نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس گفت: روند و سرعت کنونی برای رفع مشکل، کافی و وافی نیست لذا همه توانم را به کار خواهم بست و از تمام اختیارات قانونی ام به منظور حل هرچه سریعتر این مشکل استفاده خواهم کرد.

0

اعضای شورای اسلامی شهر مشهد واکنش نشان داده و تاکید کردند: مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی بر خلاف اختیارات و وظایف این شورا بوده است.

0

انتظاری هروی، رئیس شورای شهر مشهد، درآغاز جلسه شورای شهرقبل از قرائت بیانیه نیز به جایگاه نظارتی شورای اسلامی شهر مشهد و جایگاه راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی اشاره کرد و گفت: مباحثی اخیرا درباره مدیریت شهری در مشهد مطرح شده و اتفاقاتی افتاده که توسط شورای شهر بیانیه ای صادر شده است که قرائت می شود.

1 64 65 66 67 68 70