فهرست : پایتخت فرهنگ اسلامی

0

محمدرضا اخوان عبدالهیان درباره فعالیت‌های اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان‌رضوی برای آمادگی مشهد در دی ماه سال جاری(سال ۲۰۱۷ میلادی) برای رویداد فرهنگی انتخاب آن شهر به عنوان پایتخت فرهنگ جهان اسلام از سوی آیسسکو گفت: کلیه فعالیت‌هایی که در اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان‌رضوی برای آمادگی مشهد در سال ۲۰۱۷ میلادی (دی ماه ۱۳۹۵) انجام می‌شود در راستای سیاست‌هایی است که در شورای راهبردی توسط وزیر راه و شهرسازی با محوریت آقای دکتر حناچی تعیین شده است.

مدیر کل اموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: برای رویداد مشهد ۲۰۱۷ آموزش و پرورش خراسان رضوی ستادی را تشکیل داده است تا برنامه های خود را در خصوص این رویداد مهم به اجرا برساند.

0

برای مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ میلادی یکصد و یک پروژه مختلف تعریف کرده ایم که امید است با همت و تلاش همه دستگاه ها شاهد به ثمر نشستن حداکثری آن باشیم.

1 131 132 133 134 135 143