فهرست : پایتخت فرهنگ اسلامی

0

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشهد گفت: از دل نمایشگاه‌های صنایع دستی در استان سوغات زیارت مشهد معرفی خواهد شد.

0

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی سوغات زائر در مشهد است که اگر متولیان امر بحث سوغات زائر را مدیریت کنند مسلما این بازار از دست چینی ها خارج و در اختیار بازار مشهد با تولیدات داخل قرار می گیرد.

بازار ۱۷۰۰ میلیارد تومانی سوغات در مشهد این روزها در قبضه چینی هایی است که چشم های کوچکشان به دنبال بازار بزرگ ۸ هزار میلیاردی اقتصاد زیارت است.

0

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استاندار خراسان رضوی گفت: پپشنهاد مکتوب خود مبنی به راه اندازی سازمان گردشگری وزیارت با رویکرد زیارت در شهرداری مشهد را به شهردار و رئیس شورای شهر مشهد ارایه داده ایم.

0

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی سوغات زائر در مشهد است که اگر متولیان امر بحث سوغات زائر را مدیریت کنند مسلما این بازار از دست چینی ها خارج و در اختیار بازار مشهد با تولیدات داخل قرار می گیرد.

1 131 132 133 134 135 138