فهرست : پایتخت فرهنگ اسلامی

0

برای مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ میلادی یکصد و یک پروژه مختلف تعریف کرده ایم که امید است با همت و تلاش همه دستگاه ها شاهد به ثمر نشستن حداکثری آن باشیم.

1 129 130 131 132 133 141