فهرست : پایتخت فرهنگ اسلامی

1

با توجه به اینکه مشهد در سال ۲۰۱۷ پایتخت فرهنگی جهان اسلام است در این زمان محدود باقیمانده نهاد ها باید از این رویداد با نگاه به اقتصاد مقاومتی برای زائر پذیری و گردشگر فرهنگی نهایت استفاده را ببرند.

0

این  روزها  مدیریت  جهادی حاکم بر مدیریت شهری مشهد مقدس، به بهانه  ها ی مختلف از سوی  برخی افراد  که تعداد  معدودی ازرسانه ها نیز آن ها را همراهی می کنند مورد شدیدترین  هجمه ها   قرارگرفته است .

0

محمدرضا اخوان عبدالهیان درباره فعالیت‌های اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان‌رضوی برای آمادگی مشهد در دی ماه سال جاری(سال ۲۰۱۷ میلادی) برای رویداد فرهنگی انتخاب آن شهر به عنوان پایتخت فرهنگ جهان اسلام از سوی آیسسکو گفت: کلیه فعالیت‌هایی که در اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان‌رضوی برای آمادگی مشهد در سال ۲۰۱۷ میلادی (دی ماه ۱۳۹۵) انجام می‌شود در راستای سیاست‌هایی است که در شورای راهبردی توسط وزیر راه و شهرسازی با محوریت آقای دکتر حناچی تعیین شده است.

مدیر کل اموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: برای رویداد مشهد ۲۰۱۷ آموزش و پرورش خراسان رضوی ستادی را تشکیل داده است تا برنامه های خود را در خصوص این رویداد مهم به اجرا برساند.

1 125 126 127 128 129 138