فهرست : ورزشی

0

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: نگاه استراتژیک ما در این قضیه، به ورزش قهرمانی ختم می شود چرا که موتور حرکت ورزش همگانی است و باید این نگاه گسترش یابد. باید ورزش قهرمانی را در شهرستان ها پروبال دهیم و زیر ساخت ها را برای آن ها مهیا کنیم.

0

مدیران تیم فوتبال پدیده پیش از اتمام لیگ برتر پانزدهم قرارداد مهاجری را تمدید کردند تا نشان دهند از عملکرد تیم خود با رضا مهاجری راضی هستند، اما آیا این رضایت در پایان لیگ شانزدهم هم ادامه‌دار خواهد بود.