نویسنده: admin

محمدکاظم دبیری، جانشین دبیر شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی مشهد ۲۰۱۷ از برگزاری نمایشگاه آثار منتخب مسابقه «طراحی نشانه» (لوگو‌) پایتخت فرهنگ اسلامی- مشهد ۲۰۱۷ از ۲۳ الی ۳۰ اردیبهشت در نگارخانه چارسوق مشهد خبر داد.

0

محمدکاظم دبیری، جانشین دبیر شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی مشهد ۲۰۱۷ : نمایشگاه آثار منتخب مسابقه «طراحی نشانه» (لوگو‌) پایتخت فرهنگ اسلامی- مشهد ۲۰۱۷ از ۲۳ الی ۳۰ اردیبهشت در نگارخانه چارسوق مشهد برگزار می‌شود.

1 412 413 414 415 416 434