: کدخبر
14978
: تاریخ
۱۳۹۶/۱۲/۰۴

کمیته امداد دستگاهی است موفق و پیشرو در بخش اشتغال، تولید با رویکرد توانمند سازی

0

نویسنده :مسعودیان راد، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره)
خراسان رضوی

اما خمینی (ره): کمیته امداد،یک عمل بسیار لطیف،ظریف و شریف دارد.
بحمدا…حمایت های کمیته امداد امام خمینی (ره) از خانواده های نیازمند تحت حمایت واقشار آسیب پذیر جامعه براساس قوانین و ضوابط مربوطه و بارعایت عزت وکرامت خانواده ها و تحت نظارت های مختلف و مستمر دستگاههای نظارتی، بویژه نظارت عالیه دفتر مقام معظم رهبری بوده است که تاکنون به حکم تایید آنان، خدماتی مقبول و مطلوب رهبری، دولت، مجلس و عموم مردم ارائه داده که کسب سرمایه عظیم اعتماد و اعتبار مردم، دولت و مجلس شورای اسلامی نیز بر همین اساس است.

این نهاد نیز براساس قوانین ومقررات، فعالیت و ارایه خدمت می نماید و اخذ مدارک قانونی و مثبته از مراجعه کنندگان امری بدیهی است و در واقع یک نقطه قوت برای این نهاد تلقی میگردد و حاکی از ضابطه مندی و دقت در هزینه کرد وجوهاتی است که به عنوان امانت از سوی دولت و مردم متدین در قالب سر فصل های مختلف به کمیته امداد پرداخت می شود.

خوشبختانه کمیته امداد به عنوان یکی از دستگاه های موفق و پیشرو در بخش اشتغال و تولید با رویکرد توانمند سازی می باشد و این را ظلم میدانیم که از سوی بعضی افراد ارایه کمک و پرداخت تسهیلات و خدمات به محرومین جامعه که طبق فرمایش حضرت امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری ” ولی نعمت ما وصاحبان اصلی انقلاب هستند ” پول پاشی و فساد اقتصادی و… قلمداد شود.

بارها به اشکال مختلف گفته شده است که کمیته امداد محل رسوب افراد و خانواده ها نیست، نیازمند باید نیازش مرتفع و خارج شود، لذا برای مددجویان تاریخ خدمت تعریف شده است واین نیست که به سلیقه بعضی ها، خواسته شود چرخه فقر از سوی خانواده و چرخه حمایتی هم از سوی امداد به صورت موروثی وجود داشته باشد و محرومیت و نیاز نسل به نسل تکرار شود.

ریشه کنی فقر و محرومیت مستلزم همراهی و هم گامی همه مردم، دولت و دستگاه های اجرایی است. هرچند این نهاد به زبان همه مسئولین اعم ازاکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه، فرمانداران، بخشداران و… در بحث فعالیت های خود در زمینه های مختلف، نهادی سالم و موفق توصیف می شود اما به دلیل توسعه گسترده محرومیت، تغییر جنس فقر و انواع و اشکال نیازها که نسبت به گذشته تغییر ۱۸۰ درجه ای داشته است اهتمام جدی تری را می طلبد که البته به لطف حضرت حق، دستگاههای اجرایی مختلفی همراهی و همکاری خوبی را در بخش محرومیت زدایی مناطق روستایی و شهری به صورت مشارکتی و بعضا مستقل و ویژه برای محرومین تحت حمایت و اقشار آسیب پذیر جامعه با این نهاد آغاز کرده اند که جای تقدیروتشکر دارد. هرچند شاید به مذاق عده ای خوش نیاید.
“والعاقبه للمتقین”

print
Print Friendly

مطالب مرتبط

ارسال نظر