: کدخبر
14368
: تاریخ
۱۳۹۶/۱۱/۰۴

در راستای ساماندهی ناوگان حمل و نقل بار دارای سوخت گازوئیل در مشهد مقدس صورت گرفت: تخصیص سوخت براساس پیمایش و ساماندهی تعداد ۵۰۰۰ خودروی باری دیزلی

0

حمل و نقل بار یکی از شاخصه های مهم خدماتی است که عملکرد آن در حوزه های درون شهری و از جهات مختلف از جمله شبکه ترافیک، محیط زیست، اقتصاد، امنیت شهری و… اهمیت فراوان دارد.
به گزارش صبح مشهد به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه حسین مختاری در ارتباط با ساماندهی خودروهای باری دارای سوخت دیزلی اظهار کرد: تاکنون تعداد ۷۸۰۰ دستگاه از ناوگان دیزلی در سامانه utcms.ir ثبت‌نام و تعداد ۵۰۰۰ نفر پروانه فعالیت و اشتغال از سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد مقدس دریافت کرده اند.

وی بیان کرد: در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص تخصیص سوخت ناوگان گازوئیل‌سوز براساس پیماش، سامانه ثبت‌نام، ساماندهی و تخصیص سوخت به ناوگان حمل بار درون شهری با هدف یکپارچه‌سازی و مدیریت نظام حمل و نقل بار درون شهری و به صورت متمرکز در کشور راه‌اندازی شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد تصریح کرد: با اجرای این طرح مقرر شده طبق ضوابط قانونی تمام ناوگان گازوئیل‌سوز باری درون شهری در سطح کشور ساماندهی شوند تا سهیمه سوخت براساس پیمایش به آنها اختصاص یابد.

مختاری بیان کرد: صاحبان خودروهای باری باید هرچه زودتر برای ساماندهی اختصاص سوخت گازوئیلی خودروهای خود به سایت یاد شده مراجعه و ثبت‌نام کنند چرا که براساس مصوبه هیات وزیران در صورت عدم ثبت نام و اخذپروانه فعالیت در ناوگان،‌ به تدریج سهمیه ناوگانی که ثبت‌نام نکرده‌ و پروانه فعالیت اخذ ننموده اند با قطع سهمیه مواجه خواهند شد و می بایست از سوخت با نرخ آزاد استفاده نمایند.

وی ادامه داد: طبق ماده ۱۵ دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه، دارندگان ناوگان تنها باید از یکی از شهرداری‌های کشور برای ناوگان خود پروانه فعالیت دریافت کنند و این پروانه در کل کشور دارای اعتبار بوده و نیازی به دریافت پروانه مجدد از سایر شهرداری ها نیست.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد مقدس اظهار داشت: صاحبان خودروهای باری باید هرچه زودتر برای ساماندهی اختصاص سوخت گازوئیلی خودروهای خود به سایت یاد شده مراجعه و ثبت‌نام کنند چرا که براساس مصوبه هیات وزیران در صورت عدم ثبت نام و اخذپروانه فعالیت در ناوگان،‌ به تدریج سهمیه ناوگانی که ثبت‌نام نکرده‌ و پروانه فعالیت اخذ ننموده اند با قطع سهمیه مواجه خواهند شد و می بایست از سوخت با نرخ آزاد استفاده نمایند.

وی همچنین اضافه کرد: طبق ماده ۱۵ دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه، دارندگان ناوگان تنها باید از یکی از شهرداری‌های کشور برای ناوگان خود پروانه فعالیت دریافت کنند و این پروانه در کل کشور دارای اعتبار بوده و نیازی به دریافت پروانه مجدد از سایر شهرداری ها نیست.

print
Print Friendly

مطالب مرتبط

ارسال نظر