: کدخبر
11229
: تاریخ
۱۳۹۶/۰۴/۱۲

بر روی فرکانس “مشهد الرضا،پایتخت فرهنگی جهان اسلام”

0

نویسنده : امیرمهدی کلیدری
مدرس فرهنگ و ارتباطات
۱- نقل است که توس و سناباد و پاژ در تقاطع دو راه اصلی و حیاتی جاده ابریشم واقع شده بوده اند. یکی مسیر اتصال اقیانوس هند به ماوراء النهر و دیگری مسیر مدیترانه به بلندی های هندوکش و چین. همچنین برخی از مورخین مدعی هستند که کاخ وباغی که منتسب به “حمید ابن قحطبه” است؛ پادگان حفظ امنیت این تقاطع اصلی “جاده ابریشم” بوده است.
۲- براساس نظر علمای دانش ارتباطات،درگذشته راه ها اساسی ترین زیر ساخت ارتباطات، که حتی به نوعی زیرساختی ترین رسانه (انتقال دهنده پیام)بوده اند.امروزه نیز راه های جاده ای،ریلی،هوایی،فیبری و.. مهمترین زیرساخت ارتباطات هستند. راه ها به دلیل فراهم آوردن امکان تعاملات انسانی و فرهنگی ، انتقال پیام را محقق ساخته و تسهیل می نمایند.
۳- وجود مضجع تمدن ساز عالم آل محمد(ص) در تقاطع راه های اصلی جاده ابریشم (به عنوان زیرساخت بین المللی تعاملات بین فرهنگ ها و انتقال دنده پیام) موجب گردید که آموزه های حقیقت مدار الهی به طور شگرفی در پهنه فلات ایران، از بلندی های هندو چین تا سواحل مدیترانه، بسط و گسترش یابد.
۴- شاید از همین رو (وجود مضجع عالم آل محمد(ص) در تقاطع جاده ابریشم)است که عمده ی اندیشمندان اسلامی از صاحبان صحاح(منابع صحیح) اهل سنت و تا صاحبان کتب اربعه شیعه و نیز دانشمندان مسلمان علوم عقلی و تجربی، از اهالی “خراسان بزرگ” بوده اند؛ که این امر دال بر نقش بی بدلیل وجود مضجع تمدن ساز حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) در شکوفایی و رشد تمدن اسلامی است.
۵- بنابر ادله اشاره شده در بالا، می توان مدعی شد که مکه مکرمه و مدینه منوره به عنوان مرکز (پایتخت) اسلام محمدی بوده و حتما با توجه به نقش تمدن ساز مشهد الرضا(ع)، این مکان “پایتخت فرهنگی جهان اسلام” است.
۶- با توجه به نقش تمدن ساز مشهدالرضا(ع)، از سوی “آیسسکو”، این شهر در سال ۲۰۱۷ به عنوان “پایتخت فرهنگی جهان اسلام” انتخاب شده و این عنوان تا نوبت بعدی جمهوری اسلامی ایران(قریب به ده سال دیگر) به عنوان “پایتخت فرهنگی جهان اسلام در ایران” (یا به عبارتی دیگر، “پایتخت فرهنگ اسلامی جمهوری اسلامی ایران”) خواهد بود.
۷- باتوجه به نقش راه (جاده ابریشم)در انتقال پیام و منبع تولید پیام (معارف اسلامی و آموزه های رضوی) و نیز انتشار آن در فلات ایران، به طور قطع مشهد الرضا(ع) “پایتخت رسانه ای جهان اسلام” نیز هست و خواهد بود.
۸- این روزها مشهد الرضا(ع) به مناسبت پایتخت فرهنگی جهان اسلام، میزبان نهمین اجلاس “اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی” و نیز هفتمین “بازار فیلم اسلامی(پاک)” است. مناسب خواهد بود که از سوی این اتحادیه به عنوان یک سازمان رسانه ای بین المللی اسلامی، مشهد الرضا(ع)،به عنوان “پایتخت رسانه ای جهان اسلام” ، تعین شده و نیز علاوه بر تاسیس “دفتر منطقه ای” این اتحادیه در مشهدالرضا(ع)،زین پس، “بازارفیلم اسلامی(پاک)”، به عنوان یک رویداد “برند” در مشهد مقدس مستقر گردد

print
Print Friendly

مطالب مرتبط

ارسال نظر