: کدخبر
9364
: تاریخ
۱۳۹۵/۱۱/۱۲

۱۰ المان نوروزی با موضوع مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام

0

سرپرست مدیریت امور هنری شهرداری مشهد گفت: امسال حدود ۱۰ آثاری که در المان ها اکران می شود به صورت مستقیم و غیر مستقیم به موضوع مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام اشاره خواهد داشت.
محمد جواد میری در گفتگو با خبرنگار صبح مشهد با اشاره به رشد چشمگیر کیفی و کمی آثار ارائه شده در فراخوان المان‌های نوروزی ۹۶ بیان کرد: یکی از محورهای اصلی فراخوان المان نوروزی  امسال مشهد جام حهان با رویکرد نگاه بین المللی به ظرفیت زیارت  و پایتخت فرهنگی جهان اسلام است.
سرپرست مدیریت امور هنری شهرداری مشهد تصریح کرد: امسال حدود ۱۰ آثاری که در المان ها اکران می شود به صورت مستقیم و غیر مستقیم به موضوع مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام اشاره خواهد داشت.
میری با اشاره به فرخوان دوم با عنوان فراخوان تزئینات شهری؛ افزود: دراین فرخوان که تا ۲۱بهمن مهلت ارسال آثاراست، یکی از محورهای اصلی این فراخوان نیز مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام و زیارت است که پیش بینی می شود کارهای ویژه ای دراین موضوع  داشته باشیم.
سرپرست مدیریت امور هنری شهرداری مشهد در ادامه بیان کرد: المان ها در ایام نزدیک نوروز اکران می شود.

print
Print Friendly

مطالب مرتبط

ارسال نظر