: کدخبر
7617
: تاریخ
۱۳۹۵/۰۸/۱۶

صندوق های پروژه ابزاری نوین برای گسترش فضاهای گردشگری در مشهد

0

معاون اقتصادی شهردار مشهد بیان کرد: در بحث توسعه فضاهای گردشگری مشهد مهمترین مسئله توجیهه اقتصادی طرح ها است و شهرداری مشهد با این رویکرد، زمینه ایجاد صندوق های پروژه را فراهم کرده است.

به گزارش صبح مشهد محمد رضا مزجی در نشست تخصصی تامین منابع مالی گردشگری که در نمایشگاه اینوکس در جزیره کیش برگزار شد با بیان اینکه در کشورما جاذبه های گردشگری بسیاری وجود دارد و به منظور توسعه فرهنگ گردشگری باید نگاهی خردمندانه به این ظرفیت ها شود، اظهار کرد: مشهد مقدس نیز از جاذبه های گردشگری فراوانی برخوردار بوده و شهرداری مشهد به منظور گسترش این فضاها، دست به اقدامات اساسی و مهمی زده است.

وی افزود: در حوزه توسعه فضای گردشگری مهمترین مسئله توجیهه اقتصادی طرح ها است و شهرداری مشهد با این رویکرد زمینه ایجاد صندوق های پروژه را فراهم کرده است.

معاون اقتصادی شهردار با اشاره به اینکه توسعه ابزارهای مالی برای گسترش فضاهای گردشگری در شهرها امری حائز اهمیت است، تصریح کرد: شهروندان در توسعه ابزارهای مالی می توانند شهر را یاری رسانند و این امر نیز با بسترسازی فضاهای سرمایه گذاری محقق می شود.

وی با تاکید براینکه حضور مردم در پروژه های سرمایه گذاری نتایج مطلوبب به دنبال دارد اضافه کرد: صندوق های پروژه از همین دست طرح ها و نگاه های توسعه ای است که می تواند سرمایه های خرد مردمی را در پروژه های بزرگ شهری دخیل سازد.

مزجی با بیان اینکه در شهر مشهد فعالیت های اقامتی، هتل داری و بازار تجاری بسیاری در حوزه گردشگری تعریف شده تصریح کرد: صنعت گردشگری حدود ۲میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان سرمایه را به خود اختصاص داده است و ایجاد صندوق های پروژه زمینه سرمایه گذاری در فعالیت اقتصادی را برای علاقه مندان محیا می کند.

وی با بیان اینکه در شهر مشهد طرحی تبیین شده است که مردم قادرند از طریق درامدهای اتی خود، سرمایه گذاری کنند؛ ادامه داد: این طرح که بارش باران نام دارد شاهراه سرمایه گذاری در مشهد است.

معاون اقتصادی شهردار با اشاره به اینکه زمانی می توانیم کارهای بزرگ و مهمی در شهر انجام دهیم که در قدم نخست سرمایه داشته باشیم، اظهار کرد: سرمایه های خرد مردمی منابعی هستند که با تکیه بر آنها می شود در شهر کارها و اقدامات اساسی در حوزه های گردشگری، تفریحی و … انجام داد.

print
Print Friendly

مطالب مرتبط

ارسال نظر