: کدخبر
6853
: تاریخ
۱۳۹۵/۰۷/۲۴

امنیت حاشیه مشهد دستورکار نیروی انتظامی است

0

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور با تاکید برایجاد امنیت در حاشیه مشهد گفت: امنیت مناطق حاشیه شهرمشهددردستور کارجدی نیروی انتظامی قراردارد.

به گزارش صبح مشهد ، سردار”اسکندرمومنی” پنجشنبه گذشته پس از بازدید از مناطق حاشیه شهر مشهد و کلانتری تازه تاسیس “۳۰سپاد” در جمع خبرنگاران افزود:  یکی از اولویت های نیروی انتظامی در خراسان رضوی توجه و رسیدگی به امنیت مناطق حاشیه شهر مشهد است که از سال گذشته در دستور کار قرارگرفته  است .وی اضافه کرد: امنیت، بستر و نیاز پیشرفت و توسعه هر منطقه است و با توجه به وضعیتی که حاشیه شهر مشهد داشت و دغدغه امنیتی ساکنان محل و مردم، تامین امنیت حاشیه شهر به صورت جدی دردستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت .جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان این که سال گذشته نیز بازدیدی از مناطق حاشیه مشهد داشته ایم، اظهارکرد: خوشبختانه  با تدبیر فرمانده نیروی انتظامی ازسال گذشته تا کنون ۳ کلانتری درحاشیه مشهد که یکی از آنها کلانتری ۳۰درمنطقه سپاد مشهد است، راه اندازی شده وکارساخت ساختمان کلانتری چهارم نیز دارای ۸۵-۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی است که طی ۲ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید .مومنی تصریح کرد : در کنار احداث این ۴کلانتری ۴ ایستگاه پلیس راهورنیز درحاشیه مشهد راه اندازی شده است که خوشبختانه با راه اندازی این کلانتری ها و تمهیدات  فرمانده انتظامی  استان ، شاهد کاهش جرایم در این مناطق بوده ایم و آهنگ رشد جرایم نیز در حاشیه مشهد کاهش پیدا کرده است.وی با اشاره به این که  امیدواریم درکنار ایجاد کلانتری ها و اجرای برنامه هایی که پلیس آگاهی،پلیس مواد مخدروپلیس امنیت عمومی دارند، امنیت مناطق حاشیه ای شهر مشهد را به نقطه مورد قبولی برسانیم، گفت: این موضوع را دردستور کار جدی نیروی انتظامی قرار داده ایم و تامین امنیت در مناطق حاشیه ای شهر را به صورت مستمر رصد خواهیم کرد.جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در پاسخ به سوال خراسان رضوی درباره این که آیا ایجاد ۴کلانتری برای تامین امنیت مناطق حاشیه شهر مشهد کافی است یا تعداد بیشتری کلانتری باید ایجاد شود؟ اظهارکرد: برای تامین امنیت مشهد به چند کلانتری دیگر نیاز داریم اما در خصوص حاشیه شهرفعلا این ۴کلانتری راه اندازی می شود که درکنار آنها نیز پلیس های دیگراز جمله آگاهی ، امنیت ومواد مخدر با ایجاد پایگاه های مربوطه تلاش می کنند امنیت را توسعه دهند. بعداز این اگرنیاز باشد که مراکز نیروی انتظامی بیشتری راه اندازی شود، بررسی های لازم انجام و بعد از تامین منابع اقدام خواهد شد.وی افزود : ۶ماه  بعد از راه اندازی این ۴کلانتری یک ارزیابی انجام خواهیم داد و تصمیم نهایی در این زمینه گرفته خواهد شد ولی درمجموع به استحضار مردم می رسانم توسعه امنیت درحاشیه شهرمشهد توسط نیروی انتظامی به صورت دائم رصد خواهد شد .مومنی اظهار کرد : خوشبختانه طی یک سال گذشته روند توسعه امنیت در حاشیه شهر مشهد مثبت بوده است به طوری که در برخی از جرایم ، شاهد کاهش آن بوده ایم که امیدواریم ظرف ۶ماه تا یک سال آینده سایر جرایم در مناطق حاشیه ای شهر مشهد کاهش یابد.

print
Print Friendly

مطالب مرتبط

ارسال نظر